Arabuluculuk avukatlığı (medıatıon advocacy)

Türk avukatlığı’nın arabuluculuğa olan ilgisi 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun (HUAK) yürürlüğe girmesinden itibaren yaklaşık iki yıl geçti. İlk günlere oranla arabuluculuk hakkındaki farkındalıkta ciddi artış yaşandı. Bunda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca yapılan faaliyetler, bilimsel etkinlikler, kamu spotu yayını, adliyelerde kurulan arabuluculuk merkezleri ve arabuluculuk derneklerinin çalışmaları oldukça etkili oldu. Gelinen önemli aşamaya rağmen yürütülen arabuluculuk faaliyetlerinin sayısı sınırlı oldu. Yine sicile kayıtlı arabulucu sayısına göre arabuluculuk faaliyeti yürütmüş arabulucu oranı 1/10’larda kaldı. Bu da mevcut arabuluculuk iş gücünün tam manasıyla harekete geçemediği anlamına geliyor. Sicile kayıtlı arabulucuların mesleği uygulama ve etkinleştirme heveslerinden şüphe duymuyoruz. Gözlemlerimize göre arabuluculuğun etkinleşmesinin önündeki en önemli direnç hala avukat meslektaşlarımızdan kaynaklanıyor. Ellerindeki işi uzun ve masraflı olması pahasına dava yoluna yönlendirmeyi, müvekkillerine arabuluculuk yönteminden söz etmemeyi tercih ediyorlar. Ekonomik yönden gerekçelendirilebilecek bu davranışı değiştirmenin yolu ise bu devasa kitleyi bilgilendirmekten geçiyor. Ancak şimdiye kadar denenen yöntemlerin başarısı ortada. Sıradan ve genel etkinlikler ile avukatların arabuluculuğa olan ilgisini canlandırmak mümkün görünmüyor. Bu nedenle her zamankinden farklı bir yol benimsenmesi gerekiyor: “Avukatları oyuna dahil etmek”.

Yeni bir avukatlık türü olarak: Arabuluculuk avukatlığı 

Arabuluculuk avukatlığı, İngilizce’deki ifadesiyle mediation advocacy ya da  mediation lawyer, arabuluculuğun uygulandığı ülkelerde, bankacılık avukatlığı, ceza avukatlığı, fikri mülkiyet avukatlığı, boşanma avukatlığı, icra avukatlığı gibi uzmanlık dallarından birisi olarak kabul görmüş bir avukatlık türüdür. Reklam yasağı nedeniyle bizde görülmese de uzmanlıklarını avukat dizinlerine kaydolarak duyurmak onlar için mutad bir uygulama olarak görülüyor. Bu avukatlar mesailerinin büyük çoğunluğunu arabuluculuk süreçlerinde taraf temsiline ayırırlar. Arabuluculuk sürecine olan hakimiyetleri ve sergiledikleri üstün müzakere yetenekleri nedeniyle iş sahiplerinin “anlaşma odaklı” temsil ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılarlar. Benimsedikleri yaklaşım klasik avukatlığa taban tabana zıt ve müvekkilin menfaatlerine odaklanmıştır. Yeni avukatlığı icra eden bu avukatlar hazırladıkları sözleşmeler ve imzalanmasına yardım ettikleri anlaşmalar üzerinden ölçülen avukatlık ücretleri kazanırlar. Arabuluculuk avukatları aynı zamanda sürece olan yapıcı katkıları nedeniyle arabuluculuk mesleğinin gelişimine ve başarı oranlarına da ciddi katkıda bulunurlar.

Mediation Lawyer

Türkiye’de arabuluculuk avukatlığı 

Ülkemizde arabuluculuğa olan avukatlardan kaynaklanan direnci kırmanın ve katıldıkları arabuluculuk süreçlerini desteklemelerini sağlamanın bir yolu olarak arabuluculuk avukatlığının bir avukatlık uzmanlık dalı olarak desteklenmesi düşünülebilir. Böylece arabulucu olmayan avukatların arabuluculuk hakkında nitelikli bir farkındalığa kavuşması ve süreçle ilgisiz olmaları nedeniyle taraf vekili olarak katıldıkları müzakereleri olumsuz etkilemeleri engellenebilir. İsteyen avukatlar ücretsiz, sertifikalı “arabuluculuk avukatlığı eğitimi”ne tabi tutulabilir. Eğitimde avukatlara genel olarak arabuluculuk süreci, arabuluculuk sürecinde avukatların üstlenmesi gereken rol ve avukatların arabuluculuk sürecinde sıklıkla yaptıkları hatalar hakkında bilgi verilebilir. Sertifikalı eğitim sayesinde nitelikli bir farkındalığa kavuşan avukatlara, ek bir uzmanlık kazandırılmış, aidiyet hislerine hitap edilmiş ve arabuluculuğun doğal destekçilerine dönüşmeleri sağlanmış olur. Ek olarak arabuluculuk avukatları kazandıkları yeni uzmanlığı mevzuatımızın izin verdiği ölçüde ifade edebilir, sergileyebilir hale gelebilirler. Bahsettiğim sertifikalı eğitim Adalet Bakanlığı’nca halihazırda yürütülmekte olan projeler kapsamında verilebileceği gibi, konuyu avukatlık için bir fırsat olarak değerlendirebilecek Türkiye Barolar Birliği çatısında da yapılabilir. Türk avukatlığının klasik avukatlıktan yeni avukatlığa dönüşümü, arabuluculuk mesleğinin gelişimine ve başarı oranlarına da ciddi katkıda bulunacaktır.

Facebook yorumları

adet yorum

Powered by Facebook Comments

Avukat, Arabulucu Şamil Demir (LL.M, MCIArb) 1976 Yılında Ankara’ da doğmuştur. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2011 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk yüksek lisans programından mezun olmuştur. 1998 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 14.11.2013 tarihinden bu yana Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucudur. İngilizce bilmektedir. Evli, bir çocuk babasıdır. Şamil Demir, şu kurumlara üye ve akreditedir: - Ankara Barosu (Sicil No: 13560) Türkiye Barolar Birliği (Sicil No: 43868) - Adalet Bakanlığı HİGM Arabuluculuk Daire Başkanlığı (Sicil No: 0002) - Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği (Başkan) - Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb, Mediator Member: 36195) - International Mediation Institute, Certified Mediator Mediators Beyond - Borders International, Member World Mediation Organization, Fellow

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir