Kitaplar

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Mevzuatı

Mevzuat derlememizin 3. Baskısından sonra Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda 7155 sayılı kanun ile değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nda değişikliğe gidilerek TTK’nin 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalar ile konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında arabuluculuk yoluna başvurmak dava şartı olarak düzenlenmiştir. Derlemede bulunan Kanunların tamamının eski ve yeni değişiklik gerekçeleri eklenmiş, ilgili Kanun ve Yönetmelik maddelerini birbirine bağlayan atıflar güncellenmiş, Etik Kurallar hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı ilgili maddelere işlenmiştir. Böylece okuyucunun düzenlemelere rahat erişmesi ve yorumlaması amaçlanmıştır. Dördüncü baskısı CADR Yayınlarından çıkan mevzuat derlemesinin öğrenciler, arabulucu adayları ve uygulayıcıların çalışmalarında faydalı olmasını dilerim.

Şamil Demir

ISBN: 978-605-68611-2-3 Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  4. Baskı
Ebat: 13,5 x 19,5
Sayfa Sayısı: 320
Yayınevi: CADR Yayınları
Kapak Türü: Karton kapak
Dağıtım: Adalet Yayınevi

Arabuluculuk Soru Bankası

Arabuluculuk mesleği kısa zamanda ülkemizin yargı sisteminde olumlu etkiler doğurdu. Dava şartı olarak getirilen alanlar da mesleğe olan ilginin artmasına neden oldu. Son yıllarda arabuluculuk sınavının yapılmaması nedeniyle sınava girecek aday sayısı arttı. Bakanlığa sınavda başarılı sayılacak kişi sayısını belirleme yetkisi verilmesi, sınavın baraj değil yarışma sınavı şeklinde geçmesine neden olacaktır. Bu nedenle adayların öncelikleri, iyi çalışarak sınavda daha çok doğru soru yanıtlamaktan öte “soru kaçırmamak” olmalıdır.

CADR olarak üstlendiğimiz misyon gereğince kaliteli eğitim vermeyi ve kaliteli eğitim materyali hazırlamayı önemsiyoruz. Elinizdeki bu kitabı Temel Arabuluculuk Katılımcı Kitabının yazarlarının da dahil olduğu, akademisyenler ve eğitmenlerden oluşan bir yazar ekibi hazırladı. Bir soru bankası hazırlamak konusunda sözleştiğimiz gün düşündüğümüzden daha fazla emek sarf etmemiz gerekti. Bilgiyi sadece yüzeysel olarak yoklayan değil, düşündüren ve öğreten sorular hazırlamaya gayret ettik. Editöryal çalışmamız soruların hazırlanmasıyla ölçülebilecek bir mesai gerektirdi. Sonuç olarak ortaya çıkan çalışma yazar ekibi olarak bizi mutlu etti. Bu kaynağın sınava hazırlanan ve başarılı olmayı umut eden tüm meslektaşlarımıza faydalı olmasını diliyoruz.

Çankaya, Nisan 2019

Şamil Demir – Hamdi Can Ünsal

  • Kitabın İÇİNDEKİLER ve ÖNSÖZ bölümünü görüntülemek için TIKLAYINIZ
ISBN: 9786056861130 Yayın Tarihi: Ağustos 2019
Baskı Sayısı: 2 Yayınevi: CADR Yayınları 
Sayfa Sayısı: 320 Dağıtım: Adalet Yayınevi
Kapak Türü: Karton Kapaklı Dili: Türkçe

Ceza Muhakeme Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı (Kitap Bölümü)

Bu Eğitim Kitabı, Ceza Muhakemesi Kanunu ve uzlaştırma yönetmeliği gereğince uzlaştırma eğitimi alacak katılımcılar için, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı nezdinde oluşturulan aralarında Şamil Demir‘in de yer aldığı ulusal yazarlar ekibi tarafından geliştirilmiştir.  Şamil Demir, eğitim kitabının uzlaştırma müzakeresi ve uygulama eğitimini kapsayan 72 sayfasını kaleme almıştır.

Ülkemiz açısından uzlaştırma eğitimleriyle ilgili ilk kaynak olma niteliğini taşıyan bu kitapla uzlaştırma eğitiminin içeriğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kitabın, uzlaştırmacı adaylarına ve uzlaştırmacılara yol göstereceği, uzlaştırma alanında bilgi birikimine katkı sağlayacağı ve gerek akademik çalışmalara gerekse uygulamayı yönlendirmede kaynaklık yapacağı inancıyla faydalı olmasını diliyorum.

Abdulhamit GÜL
Adalet Bakanı 

İndirmek için: Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı

Barkod: ISBN
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1. Baskı
Ebat: 21×28
Sayfa Sayısı: 368
Yayınevi: Adalet Bakanlığı
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe

Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı (Kitap Bölümü)

Bu Katılımcı Kitabı, temel arabuluculuk eğitimi alacak katılımcılar için, “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi, CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) uzmanları Maria Oliveira ve Dr. Rimantas Simaitis’in rehberliğinde, aralarında Şamil Demir‘in de yer aldığı ulusal yazarlar ekibi tarafından geliştirilmiştir.  Proje; İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida) ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından Aralık 2014 – Eylül 2017 tarihleri arasında uygulanmaktadır.

 

 

 

İndirmek için: Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı 2. Baskı

Barkod: ISBN
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  1. Baskı
Ebat: 21×28
Sayfa Sayısı: 240
Yayınevi: Adalet Bakanlığı
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe

Temel Arabuluculuk Eğitimi Eğitici Kitabı (Kitap Bölümü)

Bu Eğitici Kitabı, temel arabuluculuk eğitimi verecek eğitmenler için, “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi, CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) uluslararası uzmanlarının rehberliğinde, aralarında Şamil Demir‘in de yer aldığı ulusal uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Proje, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida) ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından Aralık 2014 – Eylül 2017 tarihleri arasında uygulanmaktadır.

Barkod: ISBN
Yayın Tarihi: Nisan 2019
Baskı Sayısı:  2. Baskı
Ebat: 21×28
Sayfa Sayısı: 340
Yayınevi: Adalet Bakanlığı
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe

 

Avukatlar için Müzakere Yetenekleri

AVUKATLAR İÇİN MÜZAKERE YETENEKLERİ ön kapakDünyada avukatlık mesleğinin icra edilişinde ve iş sahiplerinin avukatlardan olan beklentilerinde ciddi bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişimin Türk avukatlığına olan etkileri son birkaç yıl öncesine kadar kısıtlı olmuştur. Fakat Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile birlikte artık avukatlardan, bir davada taraf vekili olmak gibi şimdiye kadar alıştıkları işlev dışında arabuluculuk sürecinde, müzakereci taraflardan birisinin vekili olarak hareket etmeleri beklenecektir. Avukatların uyuşmazlığın aşina olmadıkları bu erken evresinde, duruşma salonlarına özgü klişeleşmiş söz ve davranışlarla müzakere etmeye çalışmaları iş sahiplerini başarıyla temsil etmekte yeterli olmayacaktır. Çünkü bahse konu müzakerelere, davada olduğu gibi maddi hukuk, usul kuralları yahut diğer tarafa yönelen keskin ve aşırı taleplerden çok tarafların gerçek istek ve menfaatleri hâkim olacaktır. Dolayısıyla genel olarak sert olan ve gerilim yaratan mutat avukat dili, müzakerelere faydadan çok zarar getirecek, iş sahiplerinin anlaşma odaklı temsil ihtiyaçlarını karşılamayacaktır.

Avukatlar değişen şartlara uyum sağlayarak varlıklarını sürdürebilen serbest meslek erbapları olduklarına göre, özellikle zorunlu arabuluculuğun bir yargı reformu ögesi olarak ciddi bir şekilde dillendirildiği şu günlerde, bu yeni ve esaslı değişime onun gerektirdiği üstün müzakere yetenekleriyle donanarak hazır olmalıdırlar. Ayrıca arabuluculuk sisteminin etkisiyle gelinecek ileri aşamalarda, tarafların arabulucu olmaksızın doğrudan müzakere etmeyi tercih edecekleri  “uzlaşma sağlama” (Av. K. m. 35/A) gibi farklı ve daha avantajlı uyuşmazlık çözüm yöntemlerine olan ilgi de artacaktır. Yaşanacak bu keskin dönüşüme uyum sağlayabilen avukatlar davaya nazaran çok kısa sürede çözüme kavuşacak uyuşmazlıklar sayesinde daha çok kazanç elde edebilir, mesleki tatmin yaşayabilirler Ancak uyuşmazlıkların duruşma salonu yerine masada müzakere edilerek çözüme kavuştuğu dönemde, cübbesini çıkarıp müvekkilinin yanına oturmayan avukatlar ne yazık ki ciddi kayıplarla karşı karşıya kalacaklardır.

Bahsedilen kaygıları avukatların yararlanabileceği bir müzakere yetenekleri kitabı sunarak hafifletmek niyetiyle ortaya çıkan bu çalışma, daha önce iki baskı yapmış olan Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi adlı kitabımın, maddi hukuka ve usul hukukuna ilişkin bölümlerini çıkarmak, kavramlar ve başlıkları yeniden düzenlemek suretiyle hazırlanmıştır. Meslektaşlarıma faydalı olmasını dilerim.

  • Kitabın İÇİNDEKİLER ve ÖNSÖZ bölümünü görüntülemek için TIKLAYINIZ
Barkod: ISBN 978-605-146-730-6
Yayın Tarihi: Ekim 2015 – Temmuz 2016
Baskı Sayısı:  2 (Tıpkıbasım)
Ebat: 16×24
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Adalet Yayınevi
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe

How to Master Commercial Mediation (Kitap Bölümü)

How To Master Commercial MediationDavid Richbell is ranked fifth in the top ten “Most Highly Regarded Commercial Mediators in the World” by Who’s Who Legal 2014 How to Master Commercial Mediation is for all commercial mediators whether they are just starting out or are fully trained. Split in to three distinct parts: Part 1 covers all the general background, essential skills and processes of effective commercial mediation; Part 2 takes the basic skills and techniques to a deeper level, and introduces more sophisticated levels that can only be considered once the foundations are established; Part 3 identifies the aspirational standards of the Master Mediator – What is it that makes a good Mediator the best? How can they stay there? Written by an experienced commercial mediator with specialist contributions from other renowned mediators How to Master Commercial Mediation is filled with expert, practical advice and tips. It also includes bullet point summaries, checklists, scripts of actual commercial mediations together with questions and answers. Contents: Part 1: Moulding/Getting Started: Chapter 1 Dispute Resolution spectrum (from consensual to imposed); Chapter 2 Why mediations get better deals/justice; Chapter 3 Mediation overview – an assisted negotiation; Chapter 4 Mediation models; Chapter 5 Mediator role; Chapter 6 Building rapport; Chapter 7 Communicating effectively; Chapter 8 Phases of mediation; Chapter 9 Summary of the effective Mediator; Chapter 10 Setting up a mediation practice; Chapter 11 Model documents; Chapter 12 Code of Practice; Chapter 13 Relevant law; Part 2 – Maturing/Getting Better: Chapter 1 Introduction; Chapter 2 Psychology in Mediation; Chapter 3 It’s all about relationships; Chapter 4 Intercultural mediation; Chapter 5 Advanced Communications Skills; Chapter 6 Sector specialisms; Chapter 8 Analysing risk; Chapter 9 Mediation ethics; Chapter 10 Administering Mediations; Part 3: Mastering/Becoming the Best: Chapter 1 Introduction; Chapter 2 Route to Mastery; Chapter 3 Unconscious excellence; Chapter 4 Advanced intercultural; Chapter 5 One continent, many methods; Chapter 6 Enhancing the political process; Chapter 7 The paradox of Mediation; Chapter 8 Standards and regulation; Chapter 9 Giving back; Chapter 10 Conclusion.

Barkod: ISBN 978-1780436821
Yayın Tarihi: Aralık 2014
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16×24
Sayfa Sayısı: 400
Yayınevi: Bloomsbury Professional
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: İngilizce

Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi

AVUKATIN UZLAŞMA SAĞLAMA YETKİSİ ÖNKitabın ilk baskısından sonra HUAK’ın yürürlüğe girmesi ve arabuluculuk eğitimlerinin başlamasıyla birlikte “uzlaşma sağlama”nın avantajları ve uygulama imkânının avukatlar tarafından daha iyi anlaşılması, kitabımızın yoğun ilgi görerek tükenmesine neden olmuş, bu nedenle elinizdeki güncellenmiş baskı hazırlanmıştır.

Güncellenmiş baskının hazırlığında şu yol izlenmiştir: Öncelikle kitabın daha kolay anlaşılması için bazı paragraflar yeniden kaleme alınmıştır. Kitabımızın ilk baskısı HUMK ve HMK’yı ve BK ile TBK’yı karşılaştırmalı olarak ele aldığından bu baskıda sadece HMK ve TBK hükümleri esas alınmıştır. Yeni yayınlanmış eserler ile eski baskılarına gönderme yaptığımız bazı eserlerin yeni baskıları ilgili bölümlere işlenerek gerekli değişiklik ve güncellemeler yapılmıştır. HUAK ve HUAKY ile ilgili görüşlerin de ifade edildiği bu baskıda, HUAK tasarısında avukatlık ve arabuluculuk mesleklerinin birbiriyle bağdaşmadığı, bu aksaklığın giderilmesi için Avukatlık Kanunu’nda değişikliğe gidilmesi gerekliliğine ilişkin görüşlerimiz, HUAK m. 35/1 ile kanunlaştığından konuya ilişkin eleştiri ve açıklamalar bu baskıdan çıkarılmıştır. Yine AAÜT m. 15’te yapılan değişiklikle artık “uzlaşma sağlama” ücreti, tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin ½’si olarak değil “ilgili kısımda belirlenen ücret” olarak düzenlenmiştir. Tarifede yapılan değişiklik karşısında ücretin düşük belirlenmesi ve bunun uzlaşma sağlamanın uygulanmasına etkilerine ilişkin görüş ve eleştirilerin bu baskıdan çıkarılması gerekmiştir.

İlk baskıdan bu yana avukatın uzlaşma sağlama yetkisini düzenleyen Av. K. m. 35/A’da ve Yönetmelikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 2012 yılında Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanarak görüşe açılan Avukatlık Kanunu Tasarısı Çalışma Metninde ise Av. K. m. 35/A yönünden doktrinde ifade edilen hiçbir görüşün dikkate alınmadığı görülmüştür. Zaten ilgili çalışma bir süre sonra rafa kaldırılmıştır. Bu nedenle maddenin düzenlenişine ve kapsamına ilişkin yaptığımız değerlendirmelerin tamamı geçerliliğini korumaktadır. Çalışmamın ADR yollarının yaygınlaşması ile derin bir dönüşüm geçirecek avukatlık mesleğini her geçen gün daha zor şartlarda icra eden avukatların yol bulma arayışlarında faydalı olmasını umuyorum.

  • Kitabın İÇİNDEKİLER ve ÖNSÖZ bölümünü görüntülemek için TIKLAYINIZ

  • Yazarın kitap hakkındaki değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ
Barkod: ISBN 978-605-146-317-9
Yayın Tarihi: Şubat 2014
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16×24
Sayfa Sayısı: 412
Yayınevi: Adalet Yayınevi
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe

Hukuki Koruma Sigortası

HUKUKİ KORUMA SİGORTASIÇalışmada, ülkemizde neredeyse on yedi yıldır yürürlükte bulunan ve dar kapsamda uygulanan Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları; niteliği, sigorta türleri arasındaki yeri, konusu ve kapsamı bakımından incelemeye tabi tutulmuştur. Bu kapsamda hukuki koruma sigortasının Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki hacmi ve prim/hasar oranları ve hukuki koruma sigortası konusundaki bilinç düzeyi üzerinde durularak, Türkiye’de gelişmiş ülkelerdeki bilinirlik ve uygulama düzeyine ulaşılması halinde avukatların bu pazardan ne oranda pay alabileceğine ilişkin öngörülerde bulunulmuştur.

Oldukça kötü ve hukuk diliyle bağdaşmayan bir üslupla kaleme alınmış olan Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları, çalışmada adeta yeniden kaleme alınarak gerek maddi hukuk gerekse usul hukuku bakımından daha anlaşılır şekilde ifade edilmeye çalışılmış, dağınık hükümler okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla başlıklar halinde toplanmak ve gerekli bağlantılar kurulmak suretiyle örnekler verilerek incelenmiştir.

Çalışma kapsamında Türkiye’deki hukuki koruma sigortası uygulaması, yürürlükteki poliçeler ve şirketlerce sunulan teklifler üzerinden değerlendirilerek, sigortalıya sunulan sözleşme ve sözleşme eki klozların uygulamaya yansıması ve geçerliliği incelenmiştir. Buna ek olarak hukuki koruma sigortasının bir adalete erişim ve yargı reformu süjesi olarak değerlendirilmesi yapılmış, adli yardım ve müdafilik kurumlarıyla ilişkisi ele alınmış, mahkeme içi ve dışı sulh, tahkim, 6325 Sayılı Kanun kapsamında arabuluculuk ve 1136 Sayılı Av. K. m. 35/A’da düzenlenen uzlaşma sağlama bakımından sigorta kapsamına ilişkin görüşler ifade edilmiştir.

  • Kitabın İÇİNDEKİLER ve ÖNSÖZ bölümünü görüntülemek için TIKLAYINIZ
Barkod: 978-605-146-246-2 Yayın Tarihi: Ekim 2013
Baskı Sayısı: 1 Ebat: 16×24
Sayfa Sayısı: 100 Yayınevi: Adalet Yayınevi
Kapak Türü: Karton Kapaklı Dili: Türkçe