Arabulucuların Tarafsız Kalmakta Zorlandığı Durumlar

Giriş

Arabuluculuk, tarafların kendi aralarındaki uyuşmazlığı, bir arabulucu eşliğinde ve kendi rızalarıyla çözmeleri için kullanılan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, tarafların uzlaşmaya varma olasılığını artırması ve yargılama sürecini kısaltması nedeniyle, son yıllarda giderek daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Arabuluculuk sürecinde, arabulucu tarafsız bir konumda kalarak, tarafların iletişim kurmasını ve çözüm üretmesini sağlamaya çalışır. Ancak, bazı durumlarda arabulucuların tarafsız kalmakta zorlandığı durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar, arabulucuların taraflarla olan ilişkileri, arabuluculuk sürecinin içeriği ve arabulucuların kişisel özellikleri gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Bu makalede, arabulucuların tarafsız kalmakta zorlandığı durumlar incelenecektir. Makalede, bu durumların ortaya çıkmasına neden olan faktörler ve bu durumlarla başa çıkmak için arabulucuların alabileceği önlemler tartışılacaktır.

Arabuluculuğun Temel İlkeleri

Arabuluculuk, tarafların kendi aralarındaki uyuşmazlığı çözmeleri için kullandıkları bir yöntem olduğu için, arabuluculuk sürecinde tarafların iradesine saygı gösterilmesi temel bir ilkedir. Bu ilke, arabulucuların tarafsız bir konumda kalmasını gerektirir.

Arabuluculuk sürecinde arabulucuların tarafsız kalmasını sağlayan temel ilkeler şunlardır:

  • Tarafsızlık: Arabulucu, taraflardan hiçbirine öncelik vermeden, tarafsız bir konumda kalmalıdır.
  • Gizlilik: Arabuluculuk sürecinde tarafların yaptığı açıklamalar gizli tutulmalıdır.
  • Özerklik: Taraflar, arabuluculuk sürecinin içeriğini ve sonucunu kendileri belirlemelidir.

Arabulucuların Tarafsız Kalmakta Zorlandığı Durumlar

Arabulucuların tarafsız kalmakta zorlandığı durumlar, arabulucuların taraflarla olan ilişkileri, arabuluculuk sürecinin içeriği ve arabulucuların kişisel özellikleri gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Arabulucuların Taraflarla Olan İlişkileri

Arabulucuların taraflarla olan ilişkileri, arabulucuların tarafsız kalmasını etkileyebilir. Arabulucu, taraflarla yakın ilişkiler kurarsa, taraflardan birine öncelik verme olasılığı artar. Bu nedenle, arabulucuların taraflarla ilişkilerini profesyonel bir düzeyde tutması önemlidir.

Arabuluculuk Sürecinin İçeriği

Arabuluculuk sürecinin içeriği de arabulucuların tarafsız kalmasını etkileyebilir. Arabulucu, tarafların birbirine karşı suçlamalarını dinlerse, taraflardan birine karşı önyargı geliştirmesi olasılığı artar. Bu nedenle, arabulucuların tarafların birbirine karşı suçlamalarını dinlememeye özen göstermesi önemlidir.

Arabulucuların Kişisel Özellikleri

Arabulucuların kişisel özellikleri de arabulucuların tarafsız kalmasını etkileyebilir. Arabulucu, taraflardan birine karşı sempati duyarsa, tarafsız kalmakta zorlanabilir. Bu nedenle, arabulucuların kişisel önyargılarını göz önünde bulundurması ve tarafsız kalmasına özen göstermesi önemlidir.

Arabulucuların Tarafsız Kalmakta Zorlandığı Durumlarla Başa Çıkma Yolları

Arabulucuların tarafsız kalmakta zorlandığı durumlarda, aşağıdaki önlemleri alarak bu durumu aşmaları mümkündür:

  • Tarafsız kalabilme becerilerini geliştirmek için eğitim almak: Arabulucuların tarafsız kalabilme becerilerini geliştirmek için, arabuluculuk eğitimi almaları önemlidir. Bu eğitim sayesinde, arabulucuların tarafsız kalabilme ilkeleri ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.
  • Taraflarla olan ilişkilerini profesyonel bir düzeyde tutmak: Arabulucuların taraflarla olan ilişkilerini profesyonel bir düzeyde tutmaları önemlidir. Bu kapsamda, arabulucuların taraflarla sosyal ilişkiler kurmamaya özen göstermesi, taraflardan hediye veya menfaat kabul etmemesi gerekir.
  • Arabuluculuk sürecinin içeriğine dikkat etmek: Arabulucuların, arabuluculuk sürecinin içeriğine dikkat etmesi önemlidir. Bu kapsamda, arabulucuların tarafların birbirine karşı suçlamalarını dinlememeye özen göstermesi, tarafların duygusal ifadelerine kapılmamaya çalışması gerekir.
  • Kişisel önyargılarını göz önünde bulundurmak: Arabulucuların, kişisel önyargılarını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Bu kapsamda, arabulucuların taraflardan birine karşı sempati duyuyorsa, bu sempatiyi tarafsız kalabilme çabalarını etkilememesi için dikkat etmesi gerekir.
  • Diğer arabuluculardan destek almak: Arabulucuların, tarafsız kalmakta zorlandığı durumlarda, diğer arabuluculardan destek alması da faydalı olabilir. Diğer arabulucularla görüşerek, kendi tarafsızlığını nasıl koruyabileceğini tartışabilir.
  • Danışmanlara başvurmak: Arabulucuların, tarafsız kalmakta zorlandığı durumlarda, danışmanlara başvurması da faydalı olabilir. Danışmanlar, arabulucuların tarafsızlığını korumalarına yardımcı olacak tavsiyelerde bulunabilir.

Arabulucuların tarafsız kalabilmesi, arabuluculuk sürecinin başarılı olması için önemli bir faktördür. Arabulucular, yukarıda belirtilen önlemleri alarak, tarafsız kalabilme becerilerini geliştirebilir ve tarafsızlığını korumaya özen gösterebilirler.

Sonuç

Arabuluculuk, tarafların kendi aralarındaki uyuşmazlığı çözmeleri için kullanılan önemli bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk sürecinde, arabulucu tarafsız bir konumda kalarak, tarafların iletişim kurmasını ve çözüm üretmesini sağlamaya çalışır. Ancak, bazı durumlarda arabulucuların tarafsız kalmakta zorlandığı durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar, arabulucuların taraflarla olan ilişkileri, arabuluculuk sürecinin içeriği ve arabulucuların kişisel özellikleri gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Arabulucular, tarafsız kalmakta zorlandığı durumlarda, yukarıda belirtilen önlemleri alarak bu durumu aşabilirler. Arabulucuların tarafsız kalabilmesi, arabuluculuk sürecinin başarılı olması için önemli bir faktördür.

Son arama kelimeleri:

  • https://www samildemir av tr/avukat/arabuluculugun-temel-ilkeleri/

Facebook yorumları

adet yorum

Powered by Facebook Comments

Avukat, Arabulucu Şamil Demir (LL.M, MCIArb) 1976 Yılında Ankara’ da doğmuştur. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2011 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk yüksek lisans programından mezun olmuştur. 1998 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 14.11.2013 tarihinden bu yana Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucudur. İngilizce bilmektedir. Evli, bir çocuk babasıdır. Şamil Demir, şu kurumlara üye ve akreditedir: - Ankara Barosu (Sicil No: 13560) Türkiye Barolar Birliği (Sicil No: 43868) - Adalet Bakanlığı HİGM Arabuluculuk Daire Başkanlığı (Sicil No: 0002) - Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği (Başkan) - Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb, Mediator Member: 36195) - International Mediation Institute, Certified Mediator Mediators Beyond - Borders International, Member World Mediation Organization, Fellow

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir