Mesleki Üyelikler

Üye / Akredite / Sertifiye Olunan Kurumlar

 

Ankara Barosu (Sicil No: 13560)

Türkiye Barolar Birliği (Sicil No: 43868)

Adalet Bakanlığı HİGM Arabuluculuk Daire Başkanlığı (Sicil No: 0002)

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği (Başkan)

CADR: Center for Alternative Dispute Resolution (Yön. Kur. Başk.)

Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb, Mediator Member: 36195)

International Mediation Institute, Certified Mediator

Mediators Beyond Borders International, Member

World Mediation Organization, Fellow