Yayınlar

 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
 1. Avukatlık Kanunu Tasarısı Çalışma Metninin Uzlaşma Sağlamaya İlişkin 35/A Maddesinin Değerlendirilmesi (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2012/2, s. 187-216).
 2. Türk Borçlar Kanunu’nun Para Borçlarında Faize İlişkin Getirdiği Yenilik ve Sınırlamalar (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2012/4, s. 207 – 234).
 3. 5941 Sayılı Çek Kanunu’nda Düzenlenen İdari ve Cezai Yaptırımlar (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2013/1, s. 221 – 247).
 4. Arabuluculuk Arkadaşlığı (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2013/2, s. 289 – 314).
 5. İş Hukukunda Geçersiz Feshin Sonuçları (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2013/3, s. 339 – 367).
 6. Kefalet Sözleşmesinin Uygulama Alanı (Türkiye Barolar Birliği Dergisi Yıl: 2013, Sayı: 108, s. 87 – 122)
 7. Kiralayanın Hapis Hak (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2013/4, s. 51 – 77)
 8. Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu (Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S. 14, Türkiye Adalet Akademisi’nin 10. Kuruluş Yılı Armağanı” s. 1151 – 1173).
 9. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Artık Değerin Hesaplanması ve Paylaştırılması (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2014/1, s. 245 – 269)
 10. Arabuluculuk ile Aile İçi Şiddet ve Uzlaşmaya Tabi Suçların İlişkisi (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2014/2, s. 211 – 228)
 11. Avukatların Arabuluculuk ile İmtihanı (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara 2015)
 • Ulusal hakemli olmayan dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. Online Uyuşmazlık Çözümü (ODR) – Elektronik İmzalı İlam Hükmünde Anlaşmalar (Ankara Barosu Bilişim ve Hukuk Dergisi, Yıl: 2007, Sayı: 4, s. 20-23).
 2. Siber Uyuşmazlık Çözümü (Ankara Barosu Bilişim ve Hukuk Dergisi, Yıl: 2007, Sayı:5, s. 44-45).
 3. Avukatlık Kanununun 35-A Maddesinin Uygulanması Sorunu ve Çözüm Önerileri (Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 2008/Şubat, Sayı: 18, s. 193-203).
 4. Yeni Bir Meslek Arabuluculuk (Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 2008/Mayıs, Sayı: 21, s. 137-145).
 5. TTK Tasarısı’nın Sigorta Sözleşmesinin Hükümlerine İlişkin Maddeleri ile Getirilen Düzenlemelerin Değerlendirmesi (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 2009, Sayı: 84, s. 319-346).
 6. Mobbing Olgusunun Hukuki Değerlendirmesi (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2009/2, s. 139-145).
 7. Avukatlık Kariyeri Üzerine Düşünceler (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2009/3, s. 61-69).
 8. Avukatların Reklam Yasağı Nasıl Olmalı (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2009/4, s. 127-133).
 9. Avukatlık Kariyeri Üzerine Düşünceler ll (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2011/4, s. 333-349).
 10. Yargının Kurucu Unsuru Avukatlar (Baro Türk, Yıl: 1, Sayı: 1, Nisan 2015 s. 48-51)
 11. Ortaklığın Giderilmesinde Arabuluculuk (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2016/1, s. 491 – 503)
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan
  bildiriler:
 1. Arabuluculuğa Avukat Gözüyle Bakış (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hukuk Bilimleri Araştırma Merkezi’nin 11-12 Nisan 2013 tarihlerinde ortaklaşa düzenlediği “İzmir 4. Uluslararası Hukuk Kongresi“nde sunulmuştur).
 2. Türk Arabuluculuk Meslek Kurallarının Eleştirel Değerlendirmesi (8-10 Ocak 2014 tarihlerinde düzenlenen Ankara Barosu VIII. Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda sunulmuştur).
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
 1. Avukatlık ve Arabuluculuk (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği’nin 27-28 Nisan 2012 tarihlerinde ortaklaşa düzenlediği Arabuluculuk Sempozyumunda sunulmuş ve bildiri kitabında yayınlanmıştır).
 2. Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu 06-07 Mart 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “I. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu”nda sunulmuş ve bildiri kitabında yayınlanmıştır. Daha sonra üç kat genişletilerek aynı başlıkla kitaba dönüştürülmüştür.
 3. Aile İçi Şiddet Kavramı ve Arabuluculuk ile Ceza Hukuku İlişkisi 26 Nisan 2014 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Arabuluculukla İlgili Güncel Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler Çalışma Toplantısı” konulu etkinlikte sunulmuş, bazı eklemeler yapıldıktan sonra Ankara Barosu Dergisi’nde hakemli makale olarak yayınlanmıştır.
 • Yazılan ulusal kitaplar / derlemeler:

 1. Avukatın Uzlasma Saglama Yetkisi (Adalet Yayınevi, 2. B., Ankara, Şubat 2014).
 2. Hukuki Koruma Sigortası (Adalet Yayınevi, Ankara, Ekim 2013).
 3. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Mevzuatı (Gerekçeli – Atıflı – Notlu) (Adalet Yayınevi, Ankara, Ocak 2014).
 4. Avukatlar için Müzakere Yetenekleri (Adalet Yayınevi, 2. B. Ankara, Ağustos 2016).
 • Uluslararası kitap bölümü
 1. How to Master Commercial Mediation, Ed: David Richbell, London 2015, Doç. Dr. Deniz Artan İlter ile birlikte.
 • Ulusal kitap bölümü
 1. Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı, Adalet Bakanlığı – Avrupa Konseyi, Ankara, Eylül 2017.
 2. Temel Arabuluculuk Eğitimi Eğitimci Kitabı, Adalet Bakanlığı – Avrupa Konseyi, Ankara, Eylül 2017.
 3. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı, Adalet Bakanlığı, CİGM AÇDB, Ankara, Ocak 2018
 • Editörlük yapılan dergiler
 1. Ankara Barosu Dergisi (2013/2 – 2014/4‘e kadar)
 2. Türkiye Barolar Birliği Dergisi (108‘den – 110‘a kadar)
 3. Ankara Bar Review (2011/1‘den 2012/2‘ye kadar)

Follow me on Academia.edu