Yapay Zekanın Geleceğin Hukukuna Faydaları

Yapay Zekanın Geleceğin Hukukuna Faydaları

Giriş Yapay zeka (YZ), son yıllarda hızla gelişen bir teknolojidir. YZ, insan zekası ile eşdeğer veya onu aşan bir performansa sahip makinelerin geliştirilmesini amaçlayan bir araştırma alanıdır. YZ, birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu alanlar arasında sağlık, finans, üretim, ulaşım ve eğitim bulunmaktadır. YZ, hukuk alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Yapay zeka, geleceğin hukukunda önemli bir rol […]

Dünyada Miyadı Dolmuş ve Yenilikçi Avukatlık Yaklaşımları

Dünyada Miyadı Dolmuş ve Yenilikçi Avukatlık Yaklaşımları

Giriş Avukatlık, bireylerin ve kuruluşların hukuki haklarını korumak ve savunmak amacıyla hukuki bilgi ve becerileri kullanan bir meslektir. Avukatlık mesleği, hukukun gelişimine paralel olarak sürekli olarak değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Bu değişim ve dönüşüm, avukatlık mesleğinin uygulama biçimlerini de etkilemektedir. Modern dünyada, avukatlık mesleği, geleneksel yaklaşımlardan uzaklaşarak daha yenilikçi ve teknolojik yaklaşımlara yönelmektedir. Bu yenilikçi […]

Yapay zekâlı robot avukat çalışmaya başladı

Yapay zekâlı robot avukat çalışmaya başladı

Bu başlığı iki bakış açısıyla okumak mümkün. Birincisi zaten her geçen gün daha kötü şartlarda çalışmaya ve rekabet etmeye itilen avukatlığın teknolojiye yenik düşerek iyice yapılamaz bir mesleğe dönüşeceği şeklindeki avukat bakış açısı. Diğeri ise her alanda olduğu gibi avukatlık giderlerinde de kısıntıya gitmek isteyen kişi ve kurum bakış açısı. Bu iki kesime de şunu […]

Arabuluculuk avukatlığı (medıatıon advocacy)

Arabuluculuk avukatlığı (medıatıon advocacy)

Türk avukatlığı’nın arabuluculuğa olan ilgisi 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun (HUAK) yürürlüğe girmesinden itibaren yaklaşık iki yıl geçti. İlk günlere oranla arabuluculuk hakkındaki farkındalıkta ciddi artış yaşandı. Bunda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca yapılan faaliyetler, bilimsel etkinlikler, kamu spotu yayını, adliyelerde kurulan arabuluculuk merkezleri ve arabuluculuk derneklerinin çalışmaları oldukça etkili oldu. Gelinen önemli aşamaya rağmen yürütülen arabuluculuk faaliyetlerinin sayısı sınırlı oldu. Yine sicile kayıtlı arabulucu sayısına göre arabuluculuk faaliyeti yürütmüş arabulucu oranı 1/10’larda kaldı. Bu da mevcut arabuluculuk iş gücünün tam manasıyla harekete geçemediği anlamına geliyor. Sicile kayıtlı arabulucuların mesleği uygulama ve etkinleştirme heveslerinden şüphe duymuyoruz. Gözlemlerimize göre arabuluculuğun etkinleşmesinin önündeki en önemli direnç hala avukat meslektaşlarımızdan kaynaklanıyor. Ellerindeki işi uzun ve masraflı olması pahasına dava yoluna yönlendirmeyi, müvekkillerine arabuluculuk yönteminden söz etmemeyi tercih ediyorlar. Ekonomik yönden gerekçelendirilebilecek bu davranışı değiştirmenin yolu ise bu devasa kitleyi bilgilendirmekten geçiyor. Ancak şimdiye kadar denenen yöntemlerin başarısı ortada. Sıradan ve genel etkinlikler ile avukatların arabuluculuğa olan ilgisini canlandırmak mümkün görünmüyor. Bu nedenle her zamankinden farklı bir yol benimsenmesi gerekiyor: “Avukatları oyuna dahil etmek”.

Devamını oku hakkındaArabuluculuk avukatlığı (medıatıon advocacy)