Vekalet

Noterler ya da konsolosluklar tarafından düzenlenecek
vekaletnameler için gerekli bilgiler
 
Avukat Şamil Demir
Ankara Barosu, Sicil no: 13560
Mithatpaşa V.D. 278 018 0200 veya T.C. : 13039143846
İlkiz Sokak 24-22 Sıhhiye – Çankaya / ANKARA
 
  • Genel Vekaletname Örneğini İndirin
  • Boşanma vekaletnamelerinin resimli ve “boşanmaya özel” olduğu notere ya da konsolosluk görevlisine açıkça belirtilmelidir.
  • Yabancı Boşanma Kararının Tenfizi için Gereken Vekaletname Örneğini İndirin

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne vekil aracılığı ile başvuruda bulunmak isteyen kişilerin aşağıdaki “Yetki Belgesi”ni doldurarak imzalaması gerekmektektedir. Belgenin Noter tarafından imzalanması gerekmemektedir ancak Mahkeme kalemi, ilerde doğabilecek karışıklıkların önlenmesi amacıyla, nüfus cüzdanının ön yüzünün fotokopisinin yetki belgesine eklenmesini talep etmektedir.

  • AHİM’ne başvurular için kullanılacak yetki belgesini (vekaletname) İndirin