Zayıflardan Esirgenen Hukuk: İnsan Hakları Hukuku

Giriş

İnsan hakları, tüm insanların doğuştan sahip olduğu, devredilemez, vazgeçilemez ve evrensel haklar olarak tanımlanabilir. İnsan hakları hukuku, bu hakların korunmasını ve geliştirilmesini sağlayan hukuk dalıdır.

İnsan hakları hukuku, uluslararası hukukun en önemli alanlarından biridir. Bu hukuk dalı, uluslararası toplumun temel değerlerini ve amaçlarını yansıtmaktadır.

Ancak, insan hakları hukuku, uygulamada bazı sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların en önemlilerinden biri, küresel güç odaklarından kaynaklanmaktadır.

Küresel Güç Odakları ve İnsan Hakları Hukuku

Küresel güç odakları, uluslararası sistemin en önemli aktörlerinden biridir. Bu odaklar, sahip oldukları ekonomik, askeri ve siyasi güç sayesinde, uluslararası hukukun şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Küresel güç odakları, genellikle insan hakları hukukunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır. Bu odaklar, insan hakları hukukunu, kendi çıkarlarına aykırı olan uygulamaları eleştirmek ve kendi çıkarlarına uygun olan uygulamaları meşrulaştırmak için kullanmaktadır.

Küresel güç odakları, insan hakları hukukunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanırken, bazı uygulamalardan da kaçınmaktadır. Bu odaklar, kendi insan hakları ihlallerini görmezden gelmekte veya bu ihlalleri meşrulaştırmaya çalışmaktadır.

Küresel Güç Odakları ve İnsan Hakları Hukukunun Uygulanması

Küresel güç odakları, insan hakları hukukunun uygulanmasında da bazı sorunlara neden olmaktadır. Bu odaklar, kendi ülkelerinde insan hakları ihlallerini önlemek için yeterli çaba göstermemekte veya bu ihlalleri önlemek için etkili mekanizmalar oluşturmamaktadır.

Küresel güç odakları, diğer ülkelerde insan hakları ihlallerini önlemek için de yeterli çaba göstermemektedir. Bu odaklar, genellikle bu ihlalleri eleştirmekle yetinmekte veya bu ihlalleri görmezden gelmektedir.

Küresel Güç Odakları ve İnsan Hakları Hukukunun Geleceği

Küresel güç odakları, insan hakları hukukunun geleceğini önemli ölçüde etkileyebilecek aktörlerdir. Bu odaklar, insan hakları hukukunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanırlarsa, bu hukukun evrenselliği ve etkinliği zarar görebilir.

Küresel güç odakları, insan hakları hukukunu evrensel ve etkili bir şekilde uygulamak için çaba gösterirlerse, bu hukukun geleceği daha parlak olacaktır.

Küresel Güç Odakları ve İnsan Hakları Hukuku: Örnekler

Küresel güç odakları ve insan hakları hukuku arasındaki ilişkiyi gösteren bazı örnekler şunlardır:

  • Amerika Birleşik Devletleri (ABD), insan hakları hukukunu genellikle kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır. Örneğin, ABD, diğer ülkelerdeki insan hakları ihlallerini eleştirerek, bu ülkeleri kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışmaktadır. Ancak, ABD, kendi insan hakları ihlallerini görmezden gelmekte veya bu ihlalleri meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Örneğin, ABD’nin Guantanamo Bay üssünde tuttuğu tutuklular, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde uzun süredir gözaltında tutulmaktadır.
  • Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), insan hakları hukukuna saygılı bir ülke olarak görülmemektedir. ÇHC, özellikle insan hakları aktivistlerine karşı baskıcı uygulamalar yapmaktadır. ÇHC, insan hakları hukukunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakta ve bu hukuku, kendi insan hakları ihlallerini meşrulaştırmak için kullanmaktadır.
  • Rusya Federasyonu, insan hakları hukukuna saygılı bir ülke olarak görülmemektedir. Rusya, özellikle Ukrayna’da yaptığı işgal ve savaş nedeniyle ağır insan hakları ihlalleri yapmıştır. Rusya, insan hakları hukukunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakta ve bu hukuku, kendi insan hakları ihlallerini meşrulaştırmak için kullanmaktadır.

Sonuç

Küresel güç odakları, insan hakları hukukunun geleceğini önemli ölçüde etkileyebilecek aktörlerdir. Bu odaklar, insan hakları hukukunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanırlarsa, bu hukukun evrenselliği ve etkinliği zarar görebilir. Küresel güç odakları, insan hakları hukukunu evrensel ve etkili bir şekilde uygulamak için çaba gösterirlerse, bu hukukun geleceği daha parlak olacaktır.

Facebook yorumları

adet yorum

Powered by Facebook Comments

Avukat, Arabulucu Şamil Demir (LL.M, MCIArb) 1976 Yılında Ankara’ da doğmuştur. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2011 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk yüksek lisans programından mezun olmuştur. 1998 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 14.11.2013 tarihinden bu yana Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucudur. İngilizce bilmektedir. Evli, bir çocuk babasıdır. Şamil Demir, şu kurumlara üye ve akreditedir: - Ankara Barosu (Sicil No: 13560) Türkiye Barolar Birliği (Sicil No: 43868) - Adalet Bakanlığı HİGM Arabuluculuk Daire Başkanlığı (Sicil No: 0002) - Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği (Başkan) - Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb, Mediator Member: 36195) - International Mediation Institute, Certified Mediator Mediators Beyond - Borders International, Member World Mediation Organization, Fellow

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir