Sperm ve yumurta bankaları ile gelen nesep sorunları

Sperm ve yumurta bankaları ile gelen nesep sorunları

Evlilikeri sırasında normal ve tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olamayan çiftler, karşılıklı rızalarıyla ülkemizde henüz yasal olmayan yöntemlere başvurabiliyorlar. Üçüncü kişilerden elde edilen sperm ve yumurtalarla çocuk sahibi olmak konusunda anlaşan çiftler,  bu işlemin yasal olduğu ülkelerde yapılması yoluna başvuruyorlar. Bu işlem için pek uzaklara gitmek gerekmiyor, gitmek için vize gerekmeyen Kıbrısta yasal olarak uygulanıyor. […]

Avukatlıkta müşteri devamlılığını sağlamak

Avukatlıkta müşteri devamlılığını sağlamak

Serbest avukatlıkta karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi müşteri devamlılığını sağlayamamaktır. Eğer anlaşmalı olduğunuz bir yada birkaç şirket ya da şahsın işleriyle yoğun olarak ilgilenmiyorsanız, avukatlık bürosunun işlemesi, devamlılık gerektiren bir insan trafiği ve talebe bağlıdır. Bu talep şu günlerde hissettiğimiz gibi piyasa şartlarına göre ve mevsimsel olarak dalgalanabilse de bir şekilde korunmak zorundadır. Mevzuatımız gereğince […]

Türkiye ‘de Yatırım Ortaklıkları

Türkiye ‘de Yatırım Ortaklıkları

GİRİŞ

Yatırım ortaklıklarının inceleneceği bu çalışmada aşağıdaki başlıklar ele alınacaktır:

  • Yatırım ortaklıklarının tanımı, kısa tarihçesi
  • Yatırım ortaklıklarının işlevleri ve kuruluş şartları
  • Yatırım ortaklıklarının yönetim ilkeleri ve yapamayacakları işler
  • Yatırım ortaklıklarının kar dağıtımı ve bilgilendirme zorunluluğu

Gelecek kaygısıyla saklanan değerler, ticari kazançlar ve birikimler gerek değerlerinin korunması gerekse işletilmeleri suretiyle yeni değerler yaratılması ihtiyacı, yatırım yapmanın da gerekliliğini doğurmuştur. İnsanlar ve tüzel kişilikler tercihlerine göre gayrimenkule, devlet veya özel şirket tahvillerine, kıymetli madenlere, hisse senetlerine yatırım yapabilmektedirler. Ancak bu yatırım araçlarının her birindeki kendine özgü riskler ve piyasalardaki dönemsel dalgalanmalar yatırımın korunması için uzmanlaşmış kurumları ihtiyaç haline getirmiştir. Gerek birikim miktarının azlığı gerekse bu birikimi değerlendirme konusundaki bilgi eksikliği kişileri bu uzman kişi ve kurumlar aracılığı ile yatırım yapmaya yönlendirebilmektedir.
Küçük tasarruf sahiplerinin sermayelerinin uzman kişilerce riskin dağıtılması ilkesine uygun olarak değerlendirilmesi, bunların sermayelerini bir araya getirmeleri ile, yani müşterek yatırım ile sağlanmaya çalışılmaktadır[1].
Adı geçen bu müesseseler kendilerine emanet edilen sermaye ile uygun yatırım yapmakta ve aynı zamanda sermaye sahiplerini de toplam sermaye ve gelirine ortak etmektedirler[2].

Türk hukukunda yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları olarak karşımıza çıkan bu müesseselerin amaçları, yatırımcılardan toplanan paraların uzman portföy yöneticileri eliyle, azami gelir amaçlanarak, riskleri mümkün olduğunca dağıtılarak değerlendirilmesi olmakla birlikte, bu iki kurum, yatırımcılarıyla olan ilişkilerinin hukuki niteliği açısından farklılıklar arz ederler.

Devamını oku hakkındaTürkiye ‘de Yatırım Ortaklıkları

Yargıtay: Meskun mahalde baz istasyonu olmaz

Yargıtay: Meskun mahalde baz istasyonu olmaz

Baz istasyonlarının yaydığı radyasyon ve bunun sağlığa zararları devamlı tartışma konusu olmakta. Gazete habelerine konu olan olaylardan da baz istasyonların zararlı olduğu izlenimi edinsek de bu konuda açılmış davalarda mahkemelerden olumlu kararlar çıkmaması, istemesek de baz istasyonlarına katlanmamız sonucunu doğurmaktaydı. Örnek bir olayda açılan davada yerel mahkeme, davalı cep telefonu operatörünün, meskun mahale kurulan baz […]