Arabulucuya başvuru zorunluluğu Anayasa’ya aykırı değildir

Arabulucuya başvuru zorunluluğu Anayasa’ya aykırı değildir

Konu nasıl gündeme geldi? 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile birçok ülkede örneğine rastlanan arabuluculuk sistemi ülkemizde de yürürlüğe girdi. Yasalaşması sürecinde yargının iş yükünü hafifletmesi beklentisi sıklıkla dile getirilen düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıldan fazla süre geçti. Ortaya çıkan sayısal veriler aynı durumdaki ülkeler ile karşılaştırıldığında iyi denebilecek ölçüde olmasına rağmen, yargının iş […]

İfade özgürlüğünde AİHM standartlarının ötesindeyiz (!)

İfade özgürlüğünde AİHM standartlarının ötesindeyiz (!)

ifade-özgürlüğü-300x179Bazı hukukçuların “PKK terör örgütü değildir” açıklaması yapması ülke gündemine oturmakla kalmadı, eminim benim gibi birçok hukukçuyu da üzdü. Öte yandan bu ifade üzerine çeşitli kesimlerden gelen tepkiler de şaşırtıcıydı. Herkes birer ifade özgürlüğü havarisi kesilivermişti. Bir yandan şehitlere koro halinde ağlayıp, bir yandan da bu ifadelere evrensel hukuk giydirmek ne yaman çelişki! Benim fikrim şu: “PKK amacına ulaşmak için şiddet kullanan bölücü bir suç örgütüdür”. Ama aksini iddia eden ifade suç mudur? İfade hürriyetinin sınırlarını aşıyor mu, aşmıyor mu? Bu yazıda bunun cevabını net bir şekilde vereceğim.

Devamını oku hakkındaİfade özgürlüğünde AİHM standartlarının ötesindeyiz (!)

Tarafların kendi aralarında anlaşmaları hâlinde avukatlık ücreti

Tarafların kendi aralarında anlaşmaları hâlinde avukatlık ücreti

Avukatlık Kanunu madde 165 uyarınca “her ne surette olursa olsun, taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde”, uyuşmazlığın iki tarafı da avukata tevdi edilen işe ilişkin avukatlık ücretinin ödenmesi konusunda müteselsilen sorumludur. Yargıtay’a göre, tarafların anlaşmaları ve işi sürüncemede bırakmaları hâlinde avukatın taraflardan müteselsilen talep edebileceği ücret; dava ve icra takibi söz konusu ise bu iş için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen tutar ile varsa iş sahibi ile avukat arasında daha önce yapılmış olan avukatlık ücret sözleşmesinde belirlenen tutarın toplamıdır[1].

Devamını oku hakkındaTarafların kendi aralarında anlaşmaları hâlinde avukatlık ücreti

Son arama kelimeleri:

  • https://www samildemir av tr/2015/07/taraflarin-kendi-aralarinda-anlasmalari-halinde-avukatlik-ucreti/
Genel kredi sözleşmelerine verilmiş ve unutulmuş kefaletler

Genel kredi sözleşmelerine verilmiş ve unutulmuş kefaletler

Hızlı gelişen ticari ihtiyaçlar nedeniyle alelacele başvurulan ticari krediler, bu kredilere kefil olan kişileri hiç ummadıkları bir anda büyük mali yükler altına sokabilmektedir. Şirket ortakları özellikle TBK’nın yürürlüğe girmesinden önce çekilen kredilerde attıkları şirketi temsilen attıkları onlarca imza yanında şirkete şahsen kefil olduklarına dair imzayı da farkında olarak ya da olmayarak ya da o an önemini kavramayarak atabilmektedirler. Ancak özellikle ticari kredilere şahsen kefil olan kişilerin ticari işletme ortaklığından payını devrederek çıkması halinde unutulan kefaletler aynı kredi hesabından çekilen ve ödenmeyen krediler nedeniyle eski ortakları zor duruma sokabilmektedir.

Devamını oku hakkındaGenel kredi sözleşmelerine verilmiş ve unutulmuş kefaletler

Son arama kelimeleri:

  • https://www samildemir av tr/2015/06/genel-kredi-sozlesmelerine-verilmis-ve-unutulmus-kefaletler/