Kategori: Arabuluculuk

 • 3 Soruda Arabuluculuk Kariyeri

  3 Soruda Arabuluculuk Kariyeri

  yazar:

  kategori:

  1- Arabuluculuk nedir ve neden önemlidir? Arabuluculuk, uyuşmazlık yaşayan kişilerin, tarafsız bir üçüncü kişiden yardım alarak aralarındaki konuları müzakere ettikleri bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Arabuluculuk devlet yargısına ve tahkime bir alternatif değil tarafların mutabık kalması halinde iyi bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Arabuluculuk çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kanunla düzenlenmiştir. 6325 sayılı kanun…

 • Dava şartı arabuluculuğuna yapılan eleştiriler üzerine düşünceler

  Dava şartı arabuluculuğuna yapılan eleştiriler üzerine düşünceler

  yazar:

  kategori:

  İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK ANAYASAYA AYKIRI DEĞİLDİR. İş Mahkemeleri Kanunu tasarısının görüşe açıldığı günlerden başlayarak, yasalaştıktan sonra günümüze kadar, arabuluculuk yoluna başvuru zorunluluğu getirilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu şeklindeki görüşler sıklıkla dile getirildi. Bu görüşler başvuru zorunluluğunun anayasada sayılan temel hakların ihlali olacağı, vatandaşa ek bir külfet ve engel olduğu, bunun bizatihi arabuluculuğun da ruhuna aykırı…

 • Dava şartı olarak arabuluculuğa katılmamanın sonuçları

  Dava şartı olarak arabuluculuğa katılmamanın sonuçları

  yazar:

  kategori:

    Dava Şartı (Zorunlu) arabuluculuğun dayanağı nedir? İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarında 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi ile kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Dava şartı olması, dava açabilmek için öncelikle arabuluculuk yoluna başvurulmasının zorunlu olduğu…

 • Dava şartı arabuluculukta arabulucu seçimi

  Dava şartı arabuluculukta arabulucu seçimi

  yazar:

  kategori:

  Zorunlu arabuluculuğun dayanağı nedir? 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi ile kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Dava şartı olarak arabulucuya başvurulup, anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunlu hale…