Yasal faiz ekonomik mağduriyet oluşturmaktadır

Yasal faiz ekonomik mağduriyet oluşturmaktadır

TBMM Dilekçe Komisyonu’na mevcut yasal faizin oluşturduğu zararlar ve düzenleme gerekliliği ile ilgili başvuru yaptım. Benzer başvuruyu cimer üzerinden ilgili bakanlığa ve dilekçe komisyonuna yapmak isteyenler için metin aşağıdadır:   Sayın Komisyon İlgili Bakanlık: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI   Yasal faizin %9 da kalması, hak arayanlar için günümüz faiz şartlarında ciddi zararlara yol açmaktadır. Bu […]

Zayıflardan Esirgenen Hukuk: İnsan Hakları Hukuku

Zayıflardan Esirgenen Hukuk: İnsan Hakları Hukuku

Giriş İnsan hakları, tüm insanların doğuştan sahip olduğu, devredilemez, vazgeçilemez ve evrensel haklar olarak tanımlanabilir. İnsan hakları hukuku, bu hakların korunmasını ve geliştirilmesini sağlayan hukuk dalıdır. İnsan hakları hukuku, uluslararası hukukun en önemli alanlarından biridir. Bu hukuk dalı, uluslararası toplumun temel değerlerini ve amaçlarını yansıtmaktadır. Ancak, insan hakları hukuku, uygulamada bazı sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların […]

İfade özgürlüğünde AİHM standartlarının ötesindeyiz (!)

İfade özgürlüğünde AİHM standartlarının ötesindeyiz (!)

ifade-özgürlüğü-300x179Bazı hukukçuların “PKK terör örgütü değildir” açıklaması yapması ülke gündemine oturmakla kalmadı, eminim benim gibi birçok hukukçuyu da üzdü. Öte yandan bu ifade üzerine çeşitli kesimlerden gelen tepkiler de şaşırtıcıydı. Herkes birer ifade özgürlüğü havarisi kesilivermişti. Bir yandan şehitlere koro halinde ağlayıp, bir yandan da bu ifadelere evrensel hukuk giydirmek ne yaman çelişki! Benim fikrim şu: “PKK amacına ulaşmak için şiddet kullanan bölücü bir suç örgütüdür”. Ama aksini iddia eden ifade suç mudur? İfade hürriyetinin sınırlarını aşıyor mu, aşmıyor mu? Bu yazıda bunun cevabını net bir şekilde vereceğim.

Devamını oku hakkındaİfade özgürlüğünde AİHM standartlarının ötesindeyiz (!)

Tarafların kendi aralarında anlaşmaları hâlinde avukatlık ücreti

Tarafların kendi aralarında anlaşmaları hâlinde avukatlık ücreti

Avukatlık Kanunu madde 165 uyarınca “her ne surette olursa olsun, taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde”, uyuşmazlığın iki tarafı da avukata tevdi edilen işe ilişkin avukatlık ücretinin ödenmesi konusunda müteselsilen sorumludur. Yargıtay’a göre, tarafların anlaşmaları ve işi sürüncemede bırakmaları hâlinde avukatın taraflardan müteselsilen talep edebileceği ücret; dava ve icra takibi söz konusu ise bu iş için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen tutar ile varsa iş sahibi ile avukat arasında daha önce yapılmış olan avukatlık ücret sözleşmesinde belirlenen tutarın toplamıdır[1].

Devamını oku hakkındaTarafların kendi aralarında anlaşmaları hâlinde avukatlık ücreti

Son arama kelimeleri:

  • https://www samildemir av tr/2015/07/taraflarin-kendi-aralarinda-anlasmalari-halinde-avukatlik-ucreti/