AİHM: Mahkeme kararları, karar ilam harcı alınmadan davacıya verilir

AİHM: Mahkeme kararları, karar ilam harcı alınmadan davacıya verilir

Harçlar Kanunu ‘nun 28/a bendeki düzenleme gereğince “Karar ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez” kuralı uygulamada birçok sorunlara ve hak kayıplarına yol açmaktadır. Bir davada haklı görülen taraf, aslında yükümlüsü olmadığı halde bakiye karar ve ilam harcını ödemek ve ödediği tutarı da yargılama giderleri içerisinde davalıdan tahsil etmek zorunda bırakılmaktadır. Böylece maliye davalıdan olan harç […]

Kıyı Kanunu ve hazinenin bunu kullanma yolları !

Kıyı Kanunu ve hazinenin bunu kullanma yolları !

Anayasamıza ve Kıyı Kanunumuza göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında ve özel mülkiyete konu olmaz (!). Ne kadar eşitlikçi, kamu yararı için geririlmiş, herkesin kıyılardan eşit yararlanmasını sağlayan bir düzenleme (!). Anayasa ve Kıyı kanununa rağmen, vatandaşımızın nesiller boyu miras yoluyla ve halen herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alım satıma konu olabilen kıyı ve […]