Kategori: Kategorilenmemiş

 • Hukuka mı yoksa birbirimize mi güvenmiyoruz?

  Hukuka mı yoksa birbirimize mi güvenmiyoruz?

  Türk halkı birbirine güvenmiyor. Bunu gözlemlerime değil bilimsel araştırma sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Türkiye, dünya ülkeleri arasında bireyler arası güvenin en düşük olduğu ülkelerden birisi. Buna göre Türkiye, 29 ülkede yapılan Dünya Değerler Araştırmasının son on yıllık döneminde sondan üçüncü sırada yer almakta. Bunun anlamı Türklerin yalnızca %8’inin diğer insanlara güvenmesi. Aynı araştırma kapsamında oran ABD’de…

 • Hukuki Koruma Sigortası

  Çalışmada, ülkemizde neredeyse on yedi yıldır yürürlükte bulunan ve dar kapsamda uygulanan Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları; niteliği, sigorta türleri arasındaki yeri, konusu ve kapsamı bakımından incelemeye tabi tutulmuştur. Bu kapsamda hukuki koruma sigortasının Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki hacmi ve prim/hasar oranları ve hukuki koruma sigortası konusundaki bilinç düzeyi üzerinde durularak, Türkiye’de gelişmiş ülkelerdeki…

 • Avukatlık yemini ve metni

  Avukatlık mesleğine kabul edilen avukat adayların mesleğe kabulü, “Avukatlık Ruhsatname”lerinin verilmesiyle hüküm ifade eder. Aday ruhsatını almasıyla birlikte “Avukat” unvanını kullanma hakkını kazanır. Avukatlık ruhsatı ve avukatlık kimliği Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır. Avukatların kimlikleri tüm resmi ve özel kurumlarca kabul edilmesi gereken resmi kimliklerdir. Avukat adayları ruhsatlarını teslim aldıkları sırada, ruhsatlarını…

 • Avukatlar için yetki belgesi örneği

  Yetki belgesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununu değiştiren 4667 sayılı Kanunun 36. Maddesi ile 56. Maddesine eklenen hüküm uyarınca vekaletname yerine geçmek üzere bir avukatın diğer bir avukatı vekaletindeki yetkilerin tamamı veya bır kısmıyla yetkilendirdiği belgedir. Yetki belgesi örneği indirmek için: Tek Avukatlı Yetki Belgesi Örneği Çok Avukatlı Yetki Belgesi Örneği Stajyer Avukat Yetki Belgesi Son…