Gebelik Sırasında Yapılan Tarama Testlerinde Hekimin Sorumluluğu

Gebelik Sırasında Yapılan Tarama Testlerinde Hekimin Sorumluluğu

Genel Olarak Hekimin Sorumluluğu

Tıbbi gelişmeler gebeliğin takibini ve gebeliğin seyrinde teşhis edilen bazı nedenlerle gebeliğin sonlandırılması tercihinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu durumu sadece anomaliler nedeniyle gebeliğin sonlandırılabilmesi olarak düşünmek doğru değildir. Yapılan testler zamanında müdahaleyle sağlıklı doğum sağlanması açısından da önemlidir. Gebeliğin on bir ila on dördüncü haftalarında yapılan ikili tarama testi ile down sendromu gibi ciddi kromozom bozukluklarının tespitini sağlamaktadır. Bu test sırasında önemli olan ense kalınlığının doğru ölçülmesi olduğundan hekimin gerektiğinde sabır göstererek doğru ölçümü almaya çalışması gerekmektedir. Ayrıca hekim ölçümü, ölçümün hassasiyetine uygun cihazlarla yapmalıdır. Bazı durumlarda ölçümde ense pilisinin ayırt edilememesi gibi durumlarda olduğu gibi daha tecrübeli hekimlerden yardım istenmelidir. Çünkü milimetrik değişimler riskin belirlenmesi sırasında yanıltıcı sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hekim girilen verilerin yüksek riski işaret etmesi halinde ileri tetkiklere geçmelidir. Riskin belirlenmesinde sadece kan ve ölçüm değerleri değil sorular sonucunda alınan bilgiler de dikkate alınmalıdır. Örneğin akraba evliliği riskleri artıracağından bu gibi etkenler ciddiyetle sorulmalıdır.

Devamını oku hakkındaGebelik Sırasında Yapılan Tarama Testlerinde Hekimin Sorumluluğu

Yargıtay: Meskun mahalde baz istasyonu olmaz

Yargıtay: Meskun mahalde baz istasyonu olmaz

Baz istasyonlarının yaydığı radyasyon ve bunun sağlığa zararları devamlı tartışma konusu olmakta. Gazete habelerine konu olan olaylardan da baz istasyonların zararlı olduğu izlenimi edinsek de bu konuda açılmış davalarda mahkemelerden olumlu kararlar çıkmaması, istemesek de baz istasyonlarına katlanmamız sonucunu doğurmaktaydı. Örnek bir olayda açılan davada yerel mahkeme, davalı cep telefonu operatörünün, meskun mahale kurulan baz […]

Yargıtay: Mobbing uygulayan işyeri, çalışana tazminat öder

Yargıtay: Mobbing uygulayan işyeri, çalışana tazminat öder

Son zamanlarda çalışma yaşamı terminolojimize giren mobbing ‘i; işyerinde kötü muamele ve psikolojik baskı olarak da tarif edebiliriz. İnsan hakları konusunda ülkemizde gelişen bilinç ile birlikte, kurumsal olmayan işyerlerinde sıklıkla karşılaşılan kötü muamele, artık ülkemizde de tazminat gerektiren bir kusur olarak kabul görmeye başladı. Her ne kadar ülkemizde verilen manevi tazminat kararları, hakimlerin kendi ceplerinden […]

Avukatın haklı ya da haksız azli, azilden sonra avukatın hakları ve Yargıtay kararları

Avukatın haklı ya da haksız azli, azilden sonra avukatın hakları ve Yargıtay kararları

Rekabetçi ekonomik şartların yanında ekonomik kaygılarla uzmanı olunmayan işlerin kabul edilmesi, müvekkillerin aşırı beklentileri ve bilgisizlikleri, yaşanacak türlü anlaşmazlıklar avukatların azil edilme tecrübesini yaşamasına neden olabilmektedir.Azil yarattığı hukuki neticeler açışından oldukça önemlidir. Azlin “haklı” olup olmadığı üzerinde en çok durulması gereken konudur. Çünkü azil ile birlikte bunun haklı bir nedene dayanıp dayanmaması, vekil – müvekkil arasında belirlenmiş ya da belirlenmemiş vekâlet ücretinin durumunu da doğrudan etkileyecektir.

Avukatın haklı azil sebepleri listelenirken Yargıtay’ın yerleşik kabulleri dikkate alınacak ve birçok Yargıtay kararında sayılan sebepler derlenerek avukatın azline denen olacak durumlar aşağıda listelenmiştir.

Avukatın azil sebepleri:

 • Avukatın kusurlu davranışları nedeniyle güven ilişkisini sarsılması
 • Avukatın özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi
 • Sürelere uyulmaması, sürelerin kaçırılması
 • Mazeretsiz duruşmalara girilmemesi
 • Disiplin ve cezai soruşturma gerektiren fiiller
 • Yatırılması gereken masrafları en kısa sürede bildirme yükümlülüğüne aykırı davranış
 • Vekilin vekalet ilişkisi sürerken müvekkili hakkında icra takibine girişmesi
 • Kurum müvekkillerin yasalara uygun yönergelerine uymama
 • Müvekkilin bilgi alma ve hesap isteme hakkının kısıtlanması, yerine getirilmemesi
 • Hasımın da vekili olmak – menfaat çatışmasına neden olmak

Azil ve neticeleri konusunda fikir verebilecek Yargıtay Karar Özetleri: Devamını oku hakkındaAvukatın haklı ya da haksız azli, azilden sonra avukatın hakları ve Yargıtay kararları

Son arama kelimeleri:

 • avukat azletme
 • avukatı azletmek
 • avukatın azli
 • https://www samildemir av tr/avukat/azil-sebepleri/
 • avukat azletme sebepleri
 • avukat azletmek
 • https://www samildemir av tr/2008/08/avukatin-hakli-ya-da-haksiz-azli-azilden-sonra-avukatin-haklari-ve-yargitay-kararlari/
 • https://www samildemir av tr/avukat/avukata-verilen-vekaletin-iptali/
 • haklı azil sebepleri
 • https://www samildemir av tr/avukat/vekalet-ucreti/