Avukatlar için yetki belgesi örneği

Avukatlar için yetki belgesi örneği

Yetki belgesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununu değiştiren 4667 sayılı Kanunun 36. Maddesi ile 56. Maddesine eklenen hüküm uyarınca vekaletname yerine geçmek üzere bir avukatın diğer bir avukatı vekaletindeki yetkilerin tamamı veya bır kısmıyla yetkilendirdiği belgedir. Yetki belgesi örneği indirmek için: Tek Avukatlı Yetki Belgesi Örneği Çok Avukatlı Yetki Belgesi Örneği Stajyer Avukat Yetki Belgesi Son […]