TTK Tasarısındaki “İİK Hükümlerinin” Yaratabileceği Sorunlar

TTK Tasarısındaki “İİK Hükümlerinin” Yaratabileceği Sorunlar

TTK tasarısının sigortaya ilişkin hükümlerinin incelenmesi sırasında oldukça ilginç düzenlemelerle karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bunlardan birisi de tasarının “Haciz” başlıklı 1457. maddesidir. Madde sigortalı bir malın haczedilmesi ve hacizden sonra hasara uğraması halinde, sigorta bedelinin icra dairesine ödenmesini düzenlemeyi amaçlamaktadır. En dikkat çeken konu “TTK Tasarısının” icra memuruna haciz sırasında uygulaması gereken usuli bir görev yüklenmiş […]