Etiket: sigorta

 • Türkiye’de de “Hukuki Koruma Sigortası” Olmalı

  Bugün Almanya’dan bir müvekkil adayı tarafından arandım. Türkiye’de uğradığı bir haksız fiil nedeniyle dava açmak istiyordu. Ücretimi soruyor ve benden “hukuk sigortası” şirketine vermek için yazılı hale getirerek fakslamamı istiyordu. Bu durumu oldukça garipsedim. Çünkü müvekkilim benimle işin ücretine ilişkin olarak hiç pazarlık yapma girişiminde bulunmamıştı. Sadece ücreti soruyordu… Almanya’da insanların başlarına gelebilecek hukuki risklere…

 • TTK Tasarısındaki “İİK Hükümlerinin” Yaratabileceği Sorunlar

  TTK tasarısının sigortaya ilişkin hükümlerinin incelenmesi sırasında oldukça ilginç düzenlemelerle karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bunlardan birisi de tasarının “Haciz” başlıklı 1457. maddesidir. Madde sigortalı bir malın haczedilmesi ve hacizden sonra hasara uğraması halinde, sigorta bedelinin icra dairesine ödenmesini düzenlemeyi amaçlamaktadır. En dikkat çeken konu “TTK Tasarısının” icra memuruna haciz sırasında uygulaması gereken usuli bir görev yüklenmiş…

 • Avukat, mesleki sorumluluk sigortası sahibi olduğunu duyurabilir mi?

  Ankara Barosunun Alman IRZ  Vakfı ve Alman Federal Barolar Birliği işbirliği ile  düzenlenen, “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Avukat Hakları” konulu panelde sunum yapan Alman meslektaşlarımızdan birisinin bahsettiği konu dikkatimi çekti. Avukatların mesleki faaliyetlerini duyururken kullanabilecekleri akademik unvan ve uzman avukatlık belgesi gibi bilgilerin yanında bildirebilecekleri kalemler arasında, sahip olunan mesleki sorumluluk sigortası da var. Bir…

 • TTK Tasarısı’nın Sigorta Sözleşmesinin Hükümlerine İlişkin Maddeleri ile Getirilen Düzenlemelerin Değerlendirmesi

  1 Ocak 1957 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan 29 Haziran 1956 T. ve 6762 sayılı TTK.’nun değiştirilmesinin uygun görülmüş olması nedeniyle hazırlanan TTK. Tasarısı’nın Sigorta Hukuku baslıklı Altıncı Kitabı’nda yer alan, bütün sigorta sözleşmelerini kapsayan sigorta sözleşmesi ve sigorta sözleşmesinin hükümlerine ilişkin maddeler ile getirilen düzenlemeler ve bunlara ilişkin değerlendirmeler incelememizin konusunu oluşturmaktadır. Türk Ticaret Kanunu…