Türkiye’de de “Hukuki Koruma Sigortası” Olmalı

Türkiye’de de “Hukuki Koruma Sigortası” Olmalı

legal-insuranceBugün Almanya’dan bir müvekkil adayı tarafından arandım. Türkiye’de uğradığı bir haksız fiil nedeniyle dava açmak istiyordu. Ücretimi soruyor ve benden “hukuk sigortası” şirketine vermek için yazılı hale getirerek fakslamamı istiyordu. Bu durumu oldukça garipsedim. Çünkü müvekkilim benimle işin ücretine ilişkin olarak hiç pazarlık yapma girişiminde bulunmamıştı. Sadece ücreti soruyordu… Almanya’da insanların başlarına gelebilecek hukuki risklere karşı “hukuk sigortası” yaptırdıklarını duymuştum. Hukuk sigortasıyla, ödenen düşük bir prim karşılığında sigorta şirketleri, sigorta ettirenin karşılaşabileceği muhtemel dava ve avukat giderlerini üstleniyorlar.

Böyle bir sigortanın vatandaşı hakkını arama konusunda daha cesur davranmaya sevkedeceği şüphesiz. Çünkü insanlar dava masrafları ve avukatlık ücretlerinden çekindikleri için yasal yollara başvurmaktan  kaçınabiliyorlar. Bahsettiğim gibi bir tecrübe yaşayana kadar hukuk sigortasının avukatlık hizmeti sektörüne ne kadar faydaları olabileceği konusunu hiç düşünme fırsatı bulamamıştım. Hukuk sigortası olan insanlar, avukatlarına ödeyecekleri ücreti ve dava masraflarını sorun etmiyor, avukatları arayarak işi en ucuza yapacak olanı, hatta masrafları bile üstlenecek bir avukatı bulmaya çalışmıyorlar… Böylece avukatların meslek hayatlarında yaşadıkları en büyük sorun olabilecek olan ücret ve masrafları tahsil etme sorunu, daha en baştan çözülmüş oluyor. Ülkemizde hukuk sigortasının yapılmaya başlaması ve gelişmesi avukatların fiyat indirerek rekabet etme yönündeki davranışlarınının en aza inmesini sağlayacaktır. Çoğunluğun hukuk sigortasına sahip olduğu bir ülkede avukatlar ücretleriyle değil verdikleri hizmetin kalitesiyle yarışabileceklerdir. Avukatlık mesleğindeki doymuşluğu ve aşırı rekabeti ortadan kaldırmaya yetmeyecek olsa da hukuk sigortasının mesleğimizin geleceği için gerekli olduğunu düşünüyorum. Ancak hukuk sigortası, sigorta şirketleriyle sözleşme yaparak çok düşük ücrerlerle çalışan avukatlarlar topluluğu yaratmamalı, poliçe sahipleri serbest avukat seçebilmelidirler.

Ülkemizdeki sigortacılık sektörünün durumuna bakıldığında, ana sigorta dallarında bile gelişmiş ülkelerin çok altında prim üreten bir sistemle karşılaşıyoruz. Ülkemizdeki sigorta şirketleri,  ana faaliyet alanlarındaki büyüme potansiyeli karşısında “hukuk sigortası” gibi yan alanlarda faaliyet göstermek için gayret sarfetmiyorlar. Sigortalı olmak konusundaki bilincin yeterince gelişmediği ülkemizde, sunulabilecek bir hukuk sigortası hizmetinin ne kadar rağbet göreceği de tartışmalıdır. Ancak ülkemizde yürürlükte olan bir “Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları” bile var. Bugünlerde Türkiye’de de hukuki koruma sigortası‘nın müstakil bir ürün olarak satılmasına dair girişimler var.

Hukuk sigortası poliçesinin sahibine ne gibi avantajlar sağlayacağını, Avusturyalı bir sigorta şirketinin sitesinden şu şekilde tespit ettim:

  • Avukat, Mahkeme ve Bilirkisi Masraflarını Üstlenme
  • Bütün derecelerde geçerli olması
  • Aynı evdeki çocuklar, hayat arkadaşı ya da eşin de sigortalı olması
  • Avrupa çapında koruma
  • Arabuluculuk yardımıyla mahkeme dışı anlaımazlık çözümleri
  • Seçmeli Olarak Serbest Avukat Belirlenebilmesi imkanı

Açıklamalar verilen şu örneklerle devam ediyor:

Devamını oku hakkındaTürkiye’de de “Hukuki Koruma Sigortası” Olmalı

Son arama kelimeleri:

  • https://www samildemir av tr/2009/06/turkiyede-de-hukuk-sigortasi-olmali/
TTK Tasarısındaki “İİK Hükümlerinin” Yaratabileceği Sorunlar

TTK Tasarısındaki “İİK Hükümlerinin” Yaratabileceği Sorunlar

TTK tasarısının sigortaya ilişkin hükümlerinin incelenmesi sırasında oldukça ilginç düzenlemelerle karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bunlardan birisi de tasarının “Haciz” başlıklı 1457. maddesidir. Madde sigortalı bir malın haczedilmesi ve hacizden sonra hasara uğraması halinde, sigorta bedelinin icra dairesine ödenmesini düzenlemeyi amaçlamaktadır. En dikkat çeken konu “TTK Tasarısının” icra memuruna haciz sırasında uygulaması gereken usuli bir görev yüklenmiş […]

Avukat, mesleki sorumluluk sigortası sahibi olduğunu duyurabilir mi?

Avukat, mesleki sorumluluk sigortası sahibi olduğunu duyurabilir mi?

Ankara Barosunun Alman IRZ  Vakfı ve Alman Federal Barolar Birliği işbirliği ile  düzenlenen, “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Avukat Hakları” konulu panelde sunum yapan Alman meslektaşlarımızdan birisinin bahsettiği konu dikkatimi çekti. Avukatların mesleki faaliyetlerini duyururken kullanabilecekleri akademik unvan ve uzman avukatlık belgesi gibi bilgilerin yanında bildirebilecekleri kalemler arasında, sahip olunan mesleki sorumluluk sigortası da var. Bir […]

TTK Tasarısı’nın Sigorta Sözleşmesinin Hükümlerine İlişkin Maddeleri ile Getirilen Düzenlemelerin Değerlendirmesi

TTK Tasarısı’nın Sigorta Sözleşmesinin Hükümlerine İlişkin Maddeleri ile Getirilen Düzenlemelerin Değerlendirmesi

kitap1 Ocak 1957 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan 29 Haziran 1956 T. ve 6762 sayılı TTK.’nun değiştirilmesinin uygun görülmüş olması nedeniyle hazırlanan TTK. Tasarısı’nın Sigorta Hukuku baslıklı Altıncı Kitabı’nda yer alan, bütün sigorta sözleşmelerini kapsayan sigorta sözleşmesi ve sigorta sözleşmesinin hükümlerine ilişkin maddeler ile getirilen düzenlemeler ve bunlara ilişkin değerlendirmeler incelememizin konusunu oluşturmaktadır.

GİRİŞ

Meclis genel kuruluna sevk edilen Türk Ticaret Kanunu tasarısında Hükümetin teklif ettiği metin ve Adalet Komisyonunun teklif ettiği metin olmak üzere ikili bir ayrıma gidilmiş ve her iki metin de genel kurulun takdirine sunulmuştur. İncelememizde sigorta sözleşmesine hakim olan ve tüm sigorta türleri için geçerli torba hüküm niteliği taşıyan, 1401 ila 1420 nci maddeleri, Hükümet, Adalet Komisyonu ve mer’i TTK. Hükümleri birlikte değerlendirilerek incelenecek, başlıca farklar ve yenilikler üzerinde durulacaktır.

Devamını oku hakkındaTTK Tasarısı’nın Sigorta Sözleşmesinin Hükümlerine İlişkin Maddeleri ile Getirilen Düzenlemelerin Değerlendirmesi