Avukatların internetteki varlığında serbestleşme

Avukatların internetteki varlığında serbestleşme

Bilindiği gibi avukatlar Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesi ile getirilen sınırlama ile yalnızca [av.tr] uzantılı web sitesi sahibi olabiliyor ve yine sadece kayıtlı olunan baro ile Türkiye Barolar Birliği tarafından sağlanan veya sahip oldukları [av.tr] uzantılı e-posta adresini kullanabiliyorlardı. Bu durumun avukatların ifade hürriyetini kısıtladığı, mesleki çalışmalarını yayınlamalarını engellediği gibi avukatlar yönetiminde kaliteli ve meşru hukuk sitelerinin yayınlanmasına engel olduğunu çok defa ifade etmiştik.

Devamını oku hakkındaAvukatların internetteki varlığında serbestleşme

Son arama kelimeleri:

  • https://www samildemir av tr/avukat/hukuk-burosu-ismi/
  • https://www samildemir av tr/2010/09/avukatlarin-internetteki-varliginda-serbestlesme/
Avukatların reklam yasağı nasıl olmalı?

Avukatların reklam yasağı nasıl olmalı?

reklam yasak

“Bir ülkenin uygarlıkta hangi düzeye ulaştığını görmek için en iyi ölçü o memleketin avukatlarının ne derece özgür olduklarına bakmaktır.”

Av. Faruk EREM

Türk avukatların mesleklerini yaparken başka ülkelerdeki emsallerinden en büyük farklarını oluşturan düzenlemelerden biri olarak reklam yasağımızdan bahsedebiliriz. Av.tr sitesi olan ya da başka sitelerin yayınlanmasında emeği geçen avukatlardan, göze batıp reklam yasağının dişlileri arasına takılmamış olanı pek azdır.

Reklam yasağı adı altındaki katı düzenlemenin ilk etkisi, Avukatlık gibi rekabetin yoğun olduğu bir meslekte, avukatların bilgi beceri ve uzmanlıkları ile değil, fiyatlarıyla rekabet etmelerine yol açmasıdır. Ayrıca bu yasaklar iş alanını ifade edemeyen avukatın istemediği işlerle uğraşması, ekonomik kaygılarla, hukuki kapsam olarak dağınık gelen işleri reddedememesi, her konuda az çok ama tam olarak bilgi sahibi olmayan avukatların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Devamını oku hakkındaAvukatların reklam yasağı nasıl olmalı?

Son arama kelimeleri:

  • AVUKATLAR REKLAM YASAĞI
Avukatlık Meslek Kurallarının Eleştirisi

Avukatlık Meslek Kurallarının Eleştirisi

Avukatlık Mesleğine şekil veren ve avukatların davranışlarını belirleyen kurallar hazırlanışından bu yana pek az değişikliğe uğramış ve bir anlamda güncelliğini yitirmiştir. Yürürlükte olması faydalı ve gerekli olan kurallar yanında geçerliliğini yitirdiğini ve başka yerlerde düzenlenmiş olması nedeniyle meslek kuralları içerisinde düzenlenmesinin anlamının kalmadığını düşündüğüm kuralları koyulaştırarak işaretledim ve görüşlerimi parantez içerisinde yazdım.

Meslek kuralları, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 117/7 bendine uygun olarak, Türkiye Barolar Birliği’nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş ve Türkiye Barolar Birliği Bülteni’nin 26.01.1971 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre Avukatlık Meslek Kuralları şu şekildedir:

AVUKATLIK MESLEK KURALLARI

I. Genel Kurallar:

1- Türk Avukatları baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş olarak düşen görevleri başarma kararına varmışlardır.

2- Mesleki çalışmasında avukat bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden kaçınır.

3- Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.

Devamını oku hakkındaAvukatlık Meslek Kurallarının Eleştirisi

Hukuk Bürosu mu, avukatlık bürosu mu?

Hukuk Bürosu mu, avukatlık bürosu mu?

Sokakta yürürken kafamızı kaldırıp tabelalara baktığımızda bir çok “hukuk bürosu” tabelasıyla karşılaşıyoruz. Kimilerinde hukuk bürosu ibaresinden sonra sadece bir avukatın adı, kimilerinde ise büroda çalışan avukatların isim listesi bulunuyor. Bu uygulama o kadar yaygın ki neredeyse olağan kabul edilmekte. Ancak yürürlükte olan “reklam yasağı yönetmeliği” miz bu durumu da düzenliyor ve yasaklıyor…: TBB Reklam Yasağı […]