Suç Biliminde Genetik Faktör: “Savaşçı Geni”

Suç Biliminde Genetik Faktör: “Savaşçı Geni”

Sergilediği davranışlara öfke ve şiddetin hakim olduğu insanlarda bu durumun yetiştirilme tarzından mı yoksa genlerinde bulunan belli özelliklerin mi etkili olduğu bilim adamlarının  çalışmalarına konu olmaya başladı. Son yıllarda yapılan araştırmalar insanlarda bulunan “savaşçı geni“nin (warrior gene), insan davranışındaki şiddet ve saldırganlık unsurunu tetikleyen başlıca faktör olduğunun düşünülmesine yol açıyor. Konu hakkında veri toplayan bilim adamları; motorcular, uzak doğu dövüşçüleri, Budist keşişler, çete üyeleri ve amerikan futbolcuları gibi pek çok çeşitli kesimlerden yararlanarak savaşçı geni hakkındaki gerçekleri bulmaya çalışıyorlar. Yapılan DNA analizleri, sayılan kişilerden hangilerinde savaşçı geni olduğunu ortaya çıkararak, insanların hayat tarzları ve seçimlerinde bu genin ne kadar etkili olduğu konusunda; gelecekte insanları anlamak ve suçlu profilinin tespitinde kullanılmak için çok değerli bilgiler sağlıyor. National Geographic’te yayınlanan “Inside The Warrior Gene” belgeseli tam da bu konuyu ele alarak insanların kaderini neyin kontrol ettiği sorusunun cevabını arıyor.

Devamını oku hakkındaSuç Biliminde Genetik Faktör: “Savaşçı Geni”

Son arama kelimeleri:

  • https://www samildemir av tr/2012/06/suc-biliminde-genetik-faktor-savasci-geni/
  • https://www samildemir av tr/avukat/suca-iten-sebepler/
Toplumların suçlu üretme yöntemleri

Toplumların suçlu üretme yöntemleri

Hukuk fakültesi öğrencilerinin ve hukukçuların kendi uzmanlık alanları olarak görmelerine rağmen üzerinde pek de çalışma ve düşünmeye fırsatı bulamadıkları alanlardan birisi de suç bilimi (kriminoloji) ve suçlu psikolojisidir. Yeni yeni bazı hukuk fakültelerinin dersleri arasında seçimlik ders olarak dikkat çekse de kriminoloji gibi bir hukuk biliminin hukukçular tarafından pek de bilinmediği konusundaki gözlemim devam ediyor. […]