Arabuluculuk yoluyla çözülebilecek bazı uyuşmazlık türleri

Arabuluculuk yoluyla çözülebilecek bazı uyuşmazlık türleri

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Türk Ticaret Kanunun’da düzenlenen ve tarafların ticari işletmeleri ile ilgili uyuşmazlıkların tamamı ticari uyuşmazlıktır. Buna ek olarak tarafların tacir olmadığı bazı uyuşmazlıklar da ticaridir. Örneğin; çek ve bono (senet)’ten, rekabet yasağından, fikri mülkiyetten komisyon sözleşmesinden, yayım sözleşmesinden, rehin karşılığı ödünçten, kaynaklanan ve banka ve finans kurumları ile yaşanan uyuşmazlıklar ticaridir. Eğer ticari […]

Uygulanmayan sicil afları

Uygulanmayan sicil afları

Ülkemizin aflar cenneti olduğunu söylemek yanlış olmaz. 2 – 3 yıl arayla çıkarılan aflarla, kredi borçları, protestolu senet, karşılıksız çek ve takibe düşmüş krediler nedeniyle Merkez Bankasına bildirilen kişilerin kayıtlarının silinmesi için kanun çıkarılır. Yeniden kredi kartı, çek ve kredi almak isteyen vatandaşlar daha önce taleplerini sicilleri nedeniyle reddetmiş olan bankaların yoluna düşerler. Evet, Merkez […]