Etiket: Koruyucu Avukatlık

  • Avukatlığın bilinmeyen türü: Koruyucu Avukatlık

    Koruyucu avukatlık nedir? Ticari sözleşmelerin yapılması sırasında avukatların ne gibi faydaları olabilir? Koruyucu avukatlık, gerçek ve tüzel kişilerin iş ve işlemlerinin her aşamasında avukatlık hizmetinden yararlanarak, hukuki hata, sorun ve uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını engelledikleri avukatların kontrolünde süren bir hukuki risk yönetim biçimidir. Nasıl işletmelerin mali risklerini yöneten risk analiz ve yönetimi birimleri varsa aynı şekilde…

  • Umarım bir daha görüşmeyiz

    Toplumumuzda insanların avukata danışmak konusundaki alışkanlıkları ne yazık ki yok denecek kadar az. Bu eksikliğin sebebi olarak şimdiye kadar bazı sebepler düşünmüşümdür ama bunların dışında bir temel sebep daha olduğunun farkındaydım. Avukata danışmaktan kaçınmanın sebebi olarak: Avukata para vermek istememek, avukatlık hizmetinin pahalı gelmesi, Sorunun avukata danışılacak kadar karmaşık olmadığını düşünmek Avukata danışmanın zaman kaybı…