Kıyı Kanunu ve hazinenin bunu kullanma yolları !

Kıyı Kanunu ve hazinenin bunu kullanma yolları !

Anayasamıza ve Kıyı Kanunumuza göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında ve özel mülkiyete konu olmaz (!). Ne kadar eşitlikçi, kamu yararı için geririlmiş, herkesin kıyılardan eşit yararlanmasını sağlayan bir düzenleme (!). Anayasa ve Kıyı kanununa rağmen, vatandaşımızın nesiller boyu miras yoluyla ve halen herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alım satıma konu olabilen kıyı ve […]