İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davalarında bazı bozma nedenleri

İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davalarında bazı bozma nedenleri

Davada Taraf Teşkili Açısından

Ortaklığın giderilmesi davasında tapu paydaşları sağ ise kendilerinin, ölmüş iseler ilgilisinden alınacak veraset belgesine göre tüm mirasçılarının davada yer alması gerekir. Miras bırakan ve tüm mirasçıların nüfus kayıt bilgileri ve adresleri araştırılmalı, bu bilgilerin elde edilebilmesi için bütün yollar tüketilmelidir. Paydaşlardan veya ortaklardan birisinin ölmesi halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir. Bu yapılmadan dosyada bulunan güncel olmayan veraset ilamı üzerinde hüküm kurulması mümkün değildir[1]. Taşınmaz üzerinde intifa hakkı bulunması halinde bu hak sahibinin de davaya dâhil edilmesi zorunludur.  İntifa hakkı sahibinin usulüne uygun şekilde davaya katılması sağlanmadan işin esası hakkında hüküm kurulması bozma nedenidir[2].

Devamını oku hakkındaİzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davalarında bazı bozma nedenleri

Son arama kelimeleri:

  • https://www samildemir av tr/2011/05/izale-i-suyu-ortakligin-giderilmesi-davalarinda-bazi-bozma-nedenleri/
  • izaleyi şuyu davası nasıl engellenir
  • izale i şuyu satış iptali
  • izaleyi şuyu
  • ortaklığın giderilmesi davası
  • ortakligin giderilmesi
  • izale i şuyu
  • https://www samildemir av tr/2011/05/izale-i-suyu-ortakligin-giderilmesi-davalarinda-bazi-bozma-nedenleri/#:~:text=Davanın Konusu ve Harçlar Açısından giderilmesine karar verilmesi mümkün değildir