TCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları

TCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları

bili+şim-su+ğuTürk Ceza Kanunu’nda düzenlenen Bilişim Suçları başlıca dört maddede yer almaktadır. Bunlardan ikisi hırsızlık (TCK. m. 142/II/e) ve dolandırıcılık (TCK. m. 158/I/f)  suçlarının nitelikli hallerini düzenleyen maddelerdir. Bu maddeler nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık teşkil eden suçların bilişim sistemleri kullanılmasıyla nitelikli olarak gerçekleşebileceğini hüküm altına almaktadır.

Ancak savcılık ve mahkemeleri doğrudan bilişim suçu olması nedeniyle meşgul eden eylemler TCK. 243 ve 244 maddelerinde düzenlenmiştir.

Bunlardan ilki, “Bilişim Sistemine Girme” başlığı taşıyan, 243. maddede düzenlenmektedir. Maddeye göre; bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kişilere verilecek ceza bir yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Bu suç nedeniyle yargılama yapmaya görevli mahkeme olarak Sulh Ceza Mahkemeleri belirlenmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrası bahsedilen fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek cezanın yarı oranına kadar indirileceği düzenlenmiştir. Ayrıca 243. maddenin üçüncü fıkrasında işlenen fiiler nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi halinde faile Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verileceği düzenlenmiştir.

TCK’da düzenlenen ikinci bilişim suçu “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” başlıklı 244. maddede düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasında bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişinin Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği düzenlenmiştir.

Devamını oku hakkındaTCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları

Son arama kelimeleri:

  • bilişim suçları örnekleri
  • bilişim suçlarına örnek olaylar
Telif Haklarını Koruma Amacıyla İnternet Aboneliğinin Sınırlandırılması

Telif Haklarını Koruma Amacıyla İnternet Aboneliğinin Sınırlandırılması

internete-s¦-n¦-rlamaAvrupa ülkelerinin parlamentolarının gündemini şu günlerde telif haklarına ilişkin düzenlemelerle korunan eserlerin, özellikle sinema ve müzik eserlerinin internet yoluyla yasadışı paylaşımına ilişkin yasal düzenlemeler meşgul etmekte. Yapılan düzenlemeler, bu durumdan muzdarip sinema ve müzik sektörü tarafından geç kalınmış bir adım olarak değerlendirilirken, tüketici dernekleri düzenlemeleri çok sert ve orantısız bulmakta.

Bu konudaki ilk düzenleme Fransa’dan geldi. Fransız Senatosu, internetten yasadışı olarak film ve müzik indiren kullanıcıların internet erişimlerinin aşamalı olarak, kısıtlanması ve hatta kullanımlarının belirli sürelerde yasaklanmasına varan yaptırımlar içeren yasa tasarısını, büyük çoğunlukla kabul etti.  Yasanın gerekçesinde korsan müzik ve film indirilmesi nedeniyle ülkedeki yapımcı ve sanatçıların zor durumda kaldıklarından, korunmaları için yasanın gerekliliğinden bahsediliyor. Düzenlemeye göre, korsan eser indirenler önce gönderilecek elektronik postayla iki kez uyarılacak. Buna rağmen fiili sürdürenlerin internet aboneliklerinin 2 aydan 1 yıla kadar iptal edilmesini öngörüyor. Konu hakkında görüş bildiren uzmanlar, yasanın uygulanmasında teknik açıdan bir çok zorlukların olabileceğinden bahsederek düzenlemeyi eleştiriyorlar.

Devamını oku hakkındaTelif Haklarını Koruma Amacıyla İnternet Aboneliğinin Sınırlandırılması

Msn hacklemek artık eğlence değil

Msn hacklemek artık eğlence değil

Msn messenger sağladığı anlık yazılı, sesli ve görüntülü iletişim imkanıyla artık klasik haberleşme yöntemlerinin önüne geçmiş durumda. Hayatımıza yerleşmesi ve kullanım yoğunluğu nedeniyle heberleşme hürriyetinin de kabul edilebilir bir unsuru haline geldi. Bu nedenle de kanun gözünde de ciddiyetle korunmayı hakediyor. Birkaç yıl öncesine kadar gerek konuya gerekli önemin verilmemesi gerekse msn deki hackerların yararlanabilecekleri […]