Faktoring şirketlerinin usulsüz icra işlemlerine itiraz, menfi tespit ve ödenen paranın (istirdadı) geri alınması davaları

Faktoring şirketlerinin usulsüz icra işlemlerine itiraz, menfi tespit ve ödenen paranın (istirdadı) geri alınması davaları

Genel Olarak Faktoring

Faktoring; “Müşterinin üçüncü şahıs olan borçlu karşısındaki mal tesliminden veya işgörme/hizmet ediminden ileri gelen alacaklarının karşılığını, alacağın tahsilinden önce avans olarak ödeyerek alacağın tahsil edilmemesi riskinin ve müşteri için borçlunun muhasebesinin tutulması, ihtar işlemleri gibi işgörme/hizmet edimlerinin üstlenilmesi suretiyle devir ve satın alınması” olarak tanımlanmaktadır (Kocaman Arif, Faktoring İşlemlerinin Hukuki Niteliği, s. 21) Faktoring hizmetleri ise; Kredi Riskini Karşılama; Tahsilat ve Muhasebe; Fonlardan Avans, şeklinde özetlenebilir.

Devamını oku hakkındaFaktoring şirketlerinin usulsüz icra işlemlerine itiraz, menfi tespit ve ödenen paranın (istirdadı) geri alınması davaları

Son arama kelimeleri:

  • https://www samildemir av tr/2012/03/faktoring-sirketlerinin-usulsuz-icra-islemlerine-itiraz-menfi-tespit-ve-odenen-paranin-istirdadi-geri-alinmasi-davalari/
  • https://www samildemir av tr/avukat/istirdat-davasi/
Avukatlar için icra takibi ile uğraşmak gün geçtikçe zorlaşıyor

Avukatlar için icra takibi ile uğraşmak gün geçtikçe zorlaşıyor

İcra işleriyle yoğun olarak uğraşan meslektaşlarım bilirler. İcra dairesindeki tozlu, sıkışık, kalabalık ortamda çalışmak oldukça zordur. Özellikle büyük şehirlerin icra dairelerinde bu yoğunluk sıkça göze çarpar. İcra takibini başlatmaktan başlayan zorluklar, dosyanın hazırlanmasında, gelen evrakların dosyalara işlenmesinde, haciz tarihi alınmasında ve haciz sırasında sürer gider. İcra işi çeşitli kurumlarla anlaşılmak suretiyle yoğun olarak temin edildiğinde, […]

Bankaların köleleştirdiği avukatlar.

Bankaların köleleştirdiği avukatlar.

Bir avukatın devamlı aradığı iş fırsatları içerinde bir bankayla çalışmak mutlaka vardır. Düzenli iş akışı ve gelir arzusu böyle bir isteğin en temel sebebidir. Bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının büyük çoğunluğunu kredi kartları oluşturur. Vatandaşımızın hala kart kullanmayı öğrenememiş olması bu sektörü devamlı canlı tutar. Bu nedenle elden gelen bütün imkanlar kullanılarak, bütün hatırlı kişiler araya […]