Haksız arama ve el koyma nedeniyle Devletten tazminat istemi

Haksız arama ve el koyma nedeniyle Devletten tazminat istemi

Tazminat İsteyebilecek Kişiler

Hukukumuza göre bir suçun soruşturması veya kovuşturması sırasında hakkında verilen arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen, eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya bunların korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen kişiler, bu uygulamalar nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler.

Devamını oku hakkındaHaksız arama ve el koyma nedeniyle Devletten tazminat istemi