Faktoring şirketlerinin usulsüz icra işlemlerine itiraz, menfi tespit ve ödenen paranın (istirdadı) geri alınması davaları

Faktoring şirketlerinin usulsüz icra işlemlerine itiraz, menfi tespit ve ödenen paranın (istirdadı) geri alınması davaları

Genel Olarak Faktoring

Faktoring; “Müşterinin üçüncü şahıs olan borçlu karşısındaki mal tesliminden veya işgörme/hizmet ediminden ileri gelen alacaklarının karşılığını, alacağın tahsilinden önce avans olarak ödeyerek alacağın tahsil edilmemesi riskinin ve müşteri için borçlunun muhasebesinin tutulması, ihtar işlemleri gibi işgörme/hizmet edimlerinin üstlenilmesi suretiyle devir ve satın alınması” olarak tanımlanmaktadır (Kocaman Arif, Faktoring İşlemlerinin Hukuki Niteliği, s. 21) Faktoring hizmetleri ise; Kredi Riskini Karşılama; Tahsilat ve Muhasebe; Fonlardan Avans, şeklinde özetlenebilir.

Devamını oku hakkındaFaktoring şirketlerinin usulsüz icra işlemlerine itiraz, menfi tespit ve ödenen paranın (istirdadı) geri alınması davaları

Son arama kelimeleri:

 • arif kocaman alacağın temliki
 • faktoring şirketleri alacağın devri
 • faktoring sirketleri bütün senetleri satın alır mı
 • faktoringe verilen çek tahsil olmassa
 • iptal edilen çek icra takibi
 • menfi tespit davası arabuluculuğa elverişli mi
 • menfi tespit davası arabuluculuk
 • usülsüz senet almak
Factoring ve Türkiye Uygulaması

Factoring ve Türkiye Uygulaması

factoringDünya ticaretinde gözlenen baş döndürücü gelişmeler, mal ve hizmetlerin pazarlanmasında,yeni ve güvenilir finansman araçlarının kullanımını zorunlu kılmaktadır[1]. Büyük ölçekli firmalar finansman konusundaki sorunlarını kolaylıkla çözebilme olanağına sahipken, bu durum küçük ve orta ölçekli işletmeler için sorun yaratabilmektedir. Bu noktada factoring şirketlerinin devreye girdiği gözlenmektedir. Türkiye’ de 1980 lerin başında giderek artmaya başlayan ihracat hacmi, 80 li yılların sonuna doğru ekonomik hayatımıza factoringin girmesine neden olmuştur[2].

Finansmana yeni bir boyut getiren factoring, işletmelerin nakit akışlarına doğrudan müdahale ederek, zamanlama problemlerini ortadan kaldıran bir özelliğe sahiptir[3]. Factoring bu fonksiyonuyla finansal hizmet veren bir işletme türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmadan factoringin tanımı, tarihsel gelişimi, hukuki niteliği, factoring sözleşmesinin hükümleri incelenecek avantaj ve dezavantajları üzerinde durulacak ve Türkiye deki uygulaması, yürürlükte olan mevzuattaki factoring ile ilgili hükümler üzerinde durulacaktır.

Devamını oku hakkındaFactoring ve Türkiye Uygulaması

Son arama kelimeleri:

 • faktoring şirketi ornek
 • factoring denetleme yetkisi
 • türkiyede kurulan ilk faktoring şirketi
 • turkiyede faktoring uygulamasi mevzuati
 • turkiyede faktoring regulasyonları
 • turkiyede faktoring duzenlemesi
 • türkiyede faaliyet gösteren leasing ve factoring şirketleri
 • faktoring khk
 • factoring tez makale
 • yurtdisi factoring islemleri taraflari