Faktoring şirketlerinin usulsüz icra işlemlerine itiraz, menfi tespit ve ödenen paranın (istirdadı) geri alınması davaları

Faktoring şirketlerinin usulsüz icra işlemlerine itiraz, menfi tespit ve ödenen paranın (istirdadı) geri alınması davaları

Genel Olarak Faktoring

Faktoring; “Müşterinin üçüncü şahıs olan borçlu karşısındaki mal tesliminden veya işgörme/hizmet ediminden ileri gelen alacaklarının karşılığını, alacağın tahsilinden önce avans olarak ödeyerek alacağın tahsil edilmemesi riskinin ve müşteri için borçlunun muhasebesinin tutulması, ihtar işlemleri gibi işgörme/hizmet edimlerinin üstlenilmesi suretiyle devir ve satın alınması” olarak tanımlanmaktadır (Kocaman Arif, Faktoring İşlemlerinin Hukuki Niteliği, s. 21) Faktoring hizmetleri ise; Kredi Riskini Karşılama; Tahsilat ve Muhasebe; Fonlardan Avans, şeklinde özetlenebilir.

Devamını oku hakkındaFaktoring şirketlerinin usulsüz icra işlemlerine itiraz, menfi tespit ve ödenen paranın (istirdadı) geri alınması davaları

Son arama kelimeleri:

  • https://www samildemir av tr/2012/03/faktoring-sirketlerinin-usulsuz-icra-islemlerine-itiraz-menfi-tespit-ve-odenen-paranin-istirdadi-geri-alinmasi-davalari/
  • https://www samildemir av tr/avukat/istirdat-davasi/
Karşılıksız çek sorunları

Karşılıksız çek sorunları

Neden ülkemizde karşılıksız çek ve kredi kartı kullanımından sorunlar yaşanıyor ve düzenli şekilde af beklentileri gündeme geliyor? Başlıca sebebi halkımızın ve kobilerin ticareti yeterli sermaye birikimi olmaksızın yapmasıdır. Dönemsel olarak gelen krizlere karşı hazırlıksız olarak yakalanan işletmeler bu durumdan hemen etkileniyorlar. Zincirleme etki sonucunda ekonomi çok çabuk tıkanabiliyor, bu da karşımıza ödenmeyen çekler, protestolu senetler […]

Ödemeden men talimatı: Borç ödemeden kaçmanın popüler yolu

Ödemeden men talimatı: Borç ödemeden kaçmanın popüler yolu

Son zamanlarda piyasadaki çeklerin büyük çoğunluğu, kendilerini “uyanık zanneden” keşideciler tarafından, bankalara verilen, “rızası hilafına elden çıkma” nedeniyle ödemeden men yasağı bildirimi neticesinde, Ticaret Kanunu ‘nun 711/3. maddesi uyarınca yazılmakta. Sıkışan ticari hayattın gereği “yokluk mertliği bozar” atasözünü hatırlatacak şekilde bu durumla çok sık karşılaşır olduk. Keşidecinin çekinin yazılacağı kaygısıyla can havliyle verdiği bu talimat […]