TCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları

TCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları

bili+şim-su+ğuTürk Ceza Kanunu’nda düzenlenen Bilişim Suçları başlıca dört maddede yer almaktadır. Bunlardan ikisi hırsızlık (TCK. m. 142/II/e) ve dolandırıcılık (TCK. m. 158/I/f)  suçlarının nitelikli hallerini düzenleyen maddelerdir. Bu maddeler nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık teşkil eden suçların bilişim sistemleri kullanılmasıyla nitelikli olarak gerçekleşebileceğini hüküm altına almaktadır.

Ancak savcılık ve mahkemeleri doğrudan bilişim suçu olması nedeniyle meşgul eden eylemler TCK. 243 ve 244 maddelerinde düzenlenmiştir.

Bunlardan ilki, “Bilişim Sistemine Girme” başlığı taşıyan, 243. maddede düzenlenmektedir. Maddeye göre; bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kişilere verilecek ceza bir yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Bu suç nedeniyle yargılama yapmaya görevli mahkeme olarak Sulh Ceza Mahkemeleri belirlenmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrası bahsedilen fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek cezanın yarı oranına kadar indirileceği düzenlenmiştir. Ayrıca 243. maddenin üçüncü fıkrasında işlenen fiiler nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi halinde faile Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verileceği düzenlenmiştir.

TCK’da düzenlenen ikinci bilişim suçu “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” başlıklı 244. maddede düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasında bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişinin Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği düzenlenmiştir.

Devamını oku hakkındaTCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları

Son arama kelimeleri:

  • bilişim suçları örnekleri
  • bilişim suçlarına örnek olaylar
  • bilisim suclari avukat ankara