Avukatın haklı ya da haksız azli, azilden sonra avukatın hakları ve Yargıtay kararları

Avukatın haklı ya da haksız azli, azilden sonra avukatın hakları ve Yargıtay kararları

Rekabetçi ekonomik şartların yanında ekonomik kaygılarla uzmanı olunmayan işlerin kabul edilmesi, müvekkillerin aşırı beklentileri ve bilgisizlikleri, yaşanacak türlü anlaşmazlıklar avukatların azil edilme tecrübesini yaşamasına neden olabilmektedir.Azil yarattığı hukuki neticeler açışından oldukça önemlidir. Azlin “haklı” olup olmadığı üzerinde en çok durulması gereken konudur. Çünkü azil ile birlikte bunun haklı bir nedene dayanıp dayanmaması, vekil – müvekkil arasında belirlenmiş ya da belirlenmemiş vekâlet ücretinin durumunu da doğrudan etkileyecektir.

Avukatın haklı azil sebepleri listelenirken Yargıtay’ın yerleşik kabulleri dikkate alınacak ve birçok Yargıtay kararında sayılan sebepler derlenerek avukatın azline denen olacak durumlar aşağıda listelenmiştir.

Avukatın azil sebepleri:

 • Avukatın kusurlu davranışları nedeniyle güven ilişkisini sarsılması
 • Avukatın özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi
 • Sürelere uyulmaması, sürelerin kaçırılması
 • Mazeretsiz duruşmalara girilmemesi
 • Disiplin ve cezai soruşturma gerektiren fiiller
 • Yatırılması gereken masrafları en kısa sürede bildirme yükümlülüğüne aykırı davranış
 • Vekilin vekalet ilişkisi sürerken müvekkili hakkında icra takibine girişmesi
 • Kurum müvekkillerin yasalara uygun yönergelerine uymama
 • Müvekkilin bilgi alma ve hesap isteme hakkının kısıtlanması, yerine getirilmemesi
 • Hasımın da vekili olmak – menfaat çatışmasına neden olmak

Azil ve neticeleri konusunda fikir verebilecek Yargıtay Karar Özetleri: Devamını oku hakkındaAvukatın haklı ya da haksız azli, azilden sonra avukatın hakları ve Yargıtay kararları

Son arama kelimeleri:

 • https://www samildemir av tr/avukat/azil-sebepleri/
 • https://www samildemir av tr/avukat/avukata-verilen-vekaletin-iptali/
 • avukat azletme
 • avukatı azletmek
 • https://www samildemir av tr/2008/08/avukatin-hakli-ya-da-haksiz-azli-azilden-sonra-avukatin-haklari-ve-yargitay-kararlari/
 • avukatın azli
 • avukat azletme sebepleri
 • https://www samildemir av tr/2008/08/avukatin-hakli-ya-da-haksiz-azli-azilden-sonra-avukatin-haklari-ve-yargitay-kararlari/#:~:text=Vekalet ilişkisi güvene dayanan bir bulunan davacı avukatı azletmekte haklıdır
 • avukat azletmek