Alkollü araç kullanımı sonucu oluşan kazada sigorta ödemesi

Alkollü araç kullanımı sonucu oluşan kazada sigorta ödemesi

Gerek sigorta poliçelerinde, gerekse yerleşik Yargıtay içtihatlarında “doğrudan doğruya” alkollü araç kullanımı sonucunda meydana gelen trafik kazaları nedeniyle oluşan zararın teminat dışı kalması kabul görmüş bir uygulamadır. Bu durumda sigortadan hasar bedeli talebinden bulunan araç sahiplerinin davaları büyük ölçüde reddedilmektedir. Bana göre bu durum gözetilmeden ve müvekkile gerekli uyarıda bulunmadan alacak davası açılması bir avukatın […]

Uzman TV Avukatlığı baltalıyor…

Uzman TV Avukatlığı baltalıyor…

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve arama motorları sayesinde bilgiye ulaşmak her geçen gün daha da kolaylaşıyor. İşinin bir bölümü de danışmanlık olan avukatların gelirleri de sunulan bu ücretsiz bilgi bolluğu karşısında her geçen gün azalmakta, avukatlara danışmak yerine Google ‘a danışmak daha kolay bir yola dönüşmüş durumda. Ama Uzman TV işi bir adım daha ilerleterek “uzman” […]

Avukatın haklı ya da haksız azli, azilden sonra avukatın hakları ve Yargıtay kararları

Avukatın haklı ya da haksız azli, azilden sonra avukatın hakları ve Yargıtay kararları

Rekabetçi ekonomik şartların yanında ekonomik kaygılarla uzmanı olunmayan işlerin kabul edilmesi, müvekkillerin aşırı beklentileri ve bilgisizlikleri, yaşanacak türlü anlaşmazlıklar avukatların azil edilme tecrübesini yaşamasına neden olabilmektedir.Azil yarattığı hukuki neticeler açışından oldukça önemlidir. Azlin “haklı” olup olmadığı üzerinde en çok durulması gereken konudur. Çünkü azil ile birlikte bunun haklı bir nedene dayanıp dayanmaması, vekil – müvekkil arasında belirlenmiş ya da belirlenmemiş vekâlet ücretinin durumunu da doğrudan etkileyecektir.

Avukatın haklı azil sebepleri listelenirken Yargıtay’ın yerleşik kabulleri dikkate alınacak ve birçok Yargıtay kararında sayılan sebepler derlenerek avukatın azline denen olacak durumlar aşağıda listelenmiştir.

Avukatın azil sebepleri:

 • Avukatın kusurlu davranışları nedeniyle güven ilişkisini sarsılması
 • Avukatın özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi
 • Sürelere uyulmaması, sürelerin kaçırılması
 • Mazeretsiz duruşmalara girilmemesi
 • Disiplin ve cezai soruşturma gerektiren fiiller
 • Yatırılması gereken masrafları en kısa sürede bildirme yükümlülüğüne aykırı davranış
 • Vekilin vekalet ilişkisi sürerken müvekkili hakkında icra takibine girişmesi
 • Kurum müvekkillerin yasalara uygun yönergelerine uymama
 • Müvekkilin bilgi alma ve hesap isteme hakkının kısıtlanması, yerine getirilmemesi
 • Hasımın da vekili olmak – menfaat çatışmasına neden olmak

Azil ve neticeleri konusunda fikir verebilecek Yargıtay Karar Özetleri: Devamını oku hakkındaAvukatın haklı ya da haksız azli, azilden sonra avukatın hakları ve Yargıtay kararları

Son arama kelimeleri:

 • avukat azletme
 • avukatı azletmek
 • avukatın azli
 • avukat azletme sebepleri
 • avukat azletmek
 • Avukat azli avukatlık kanunu
 • avukatı haksız yere azlettiren avukat
 • azil vekaletten avukat
 • avukati azledersen ne olur
 • avukatı haklı azil dava