Arabuluculukta gerçeklik testi ve sınırları

Arabuluculukta gerçeklik testi ve sınırları

Gerçeklik testi (reality testing) arabulucuların sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Amacı, tarafların beklentilerinin temellerine inerek gerçekleşme olasılığını ve ne kadar gerçekçi olduğunu denemektir. Gerçeklik testiyle arabulucu, tarafların havada uçuşan beklentilerini yönetir ve ayaklarını yere bastırır. Testin uygulanmasıyla birlikte aşırı olumlu beklentiler bir kenara bırakılır ve anlaşma şekil almaya başlar. Bu test tarafların masadan sadece kazanarak kalkamayacaklarını anlamalarına […]