Dava şartı arabuluculuğuna katılmamanın sonuçları

Dava şartı arabuluculuğuna katılmamanın sonuçları

  Dava Şartı (Zorunlu) arabuluculuğun dayanağı nedir? 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi ile kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Dava şartı olması, dava açabilmek için öncelikle arabuluculuk yoluna başvurulmasının zorunlu olduğu anlamına gelmektedir. […]