Dava şartı arabuluculukta arabulucu seçimi

Zorunlu arabuluculuğun dayanağı nedir?

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi ile kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Dava şartı olarak arabulucuya başvurulup, anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğa uyulmadan açılan davalar dava şartı yokluğundan usulden reddedilecektir.

 

Hangi konular kapsamda?

İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili davalar eskiden olduğu gibi doğrudan açılabilir. Ancak Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda düzenlenen gazeteci ile 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununda düzenlenen gemiadamı, bu dava şartı arabuluculuğuna başvuracak işçiler kapsamındadır.

 

Nasıl başvurulur?

Dava şartı arabuluculuğu yapmak isteyenler çalışmak istedikleri adalet komisyonu bölgelerini Uyap Arabulucu Portalı’ndan seçerek aktif ve pasif hale getirebiliyor. Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin ikametgahındaki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde  görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması halinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir. Büro, tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

 

İstediğim arabulucuyu seçebilir miyim?

Arabulucular, uyap arabulucu portalında kendisini aktif hale getiren arabulucular arasından arabuluculuk bürosu ya da sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürü tarafından sistem ataması ile belirlenmektedir. Ancak tarafların listede yer alan bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde bu arabulucu da görevlendirilir. Bu anlaşma tarafların dava şartı arabuluculuğunu yürütmek istedikleri arabulucu huzurunda birlikte ya da ayrı ayrı bir “arabulucu belirleme tutanağı” imzalamaları ile yapılır. Arabulucu taraflar ve kendisi tarafından imzalanan belirleme tutanağını ilgili arabuluculuk bürosuna teslim ederek bu uyuşmazlığı resmi olarak kendi takibine alabilmektedir.

 

Ne kadar sürer, neler olur?

Seçilen yahut atanan arabulucu, başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre arabulucu tarafından en fazla bir hafta daha uzatılabilir. Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması yahut yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması veya varılamaması hallerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanak düzenler. Düzenlediği tutanağı Uyap Arabulucu Portalı’na yükleyerek Adalet Bakanlığı ve görevi veren Adliye Arabuluculuk Bürosu’na bildirmiş olur.

 

Davet edildiğim halde gitmesem ne olur?

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin arabulucu huzurunda yapılacak ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, arabulucu tarafından hazırlanacak son tutanakta belirtilir. İlk toplantıya katılmayan taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur.  Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerine bırakılır. Bu bakımdan ilk toplantıya katılmak her iki taraf için de çok önemlidir.

 

Arabulucunun ücretini kim öder?

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları halinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, tarifede düzenlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz. İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir. Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hallerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifeye göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları halinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır.

 

Birden çok işveren varsa?

Asıl işveren -alt işveren ilişkisinin varlığı halinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır. 

 

Dava açma süresini kaçırır mıyım?

Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.

 

Avukatım katılabilir mi?

Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler.

 

Çalışanımı yollayabilir miyim?

İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir.

 

Görüşme nerede yapılacak?

Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür.

 

Siz bizim arabulucumuz olur musunuz?

Siz de muhtemel bir işçi-işveren uyuşmazlığının tarafıysanız ve dava şartı arabuluculuğuna başvurmak istiyorsanız, diğer taraf ile anlaşarak ve aşağıda örneği bulunan tutanağı imzalayarak, arabulucu Şamil Demir’i arabulucunuz olarak  belirleyebilirsiniz.

Son arama kelimeleri:

  • https://www samildemir av tr/2018/02/dava-sarti-arabuluculukta-arabulucu-secimi/
  • https://www samildemir av tr/avukat/isten-cikarma/

Facebook yorumları

adet yorum

Powered by Facebook Comments

Avukat, Arabulucu Şamil Demir (LL.M, MCIArb) 1976 Yılında Ankara’ da doğmuştur. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2011 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk yüksek lisans programından mezun olmuştur. 1998 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 14.11.2013 tarihinden bu yana Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucudur. İngilizce bilmektedir. Evli, bir çocuk babasıdır. Şamil Demir, şu kurumlara üye ve akreditedir: - Ankara Barosu (Sicil No: 13560) Türkiye Barolar Birliği (Sicil No: 43868) - Adalet Bakanlığı HİGM Arabuluculuk Daire Başkanlığı (Sicil No: 0002) - Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği (Başkan) - Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb, Mediator Member: 36195) - International Mediation Institute, Certified Mediator Mediators Beyond - Borders International, Member World Mediation Organization, Fellow

“Dava şartı arabuluculukta arabulucu seçimi” hakkında 6 yorum var

  1. Arabulucu aracılığı ile isten cikarildim ama haklarım yatirilmadi ne yapabilirim

  2. Size verilen anlaşma belgesi ile icra takibi başlatabilirsiniz.

  3. Arabulucu ile işveren arasında anlaştım ama haklarımın bir çoğu verilmedi vazgeçmek istiyorum ne yapabilirim

  4. Merhaba kaza tazminat fark davamız vardı arabulucuda daha önce %14 raporda 120 bn tazminat aldık güvence hesabından ikinci raporumuz %42 oranında rapor çıkardılar.şimdi güvence hesabıyla papazız arabulucu girdi araya üçünçü toplantıya aktarıldı. Bu arabulucuda kıvıramıyacak galiba ya siz beni arasanız daha ayrıntılı anlatırım numaram bu 05549040323

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir