Son değişikliklere göre uzlaştırma kapsamına giren suçlar listesi

6763 sayılı Kanun’un 34 maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) değiştirilmiş ve uzlaştırma kapsamına giren suçların kapsamı genişletilmiştir. Hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçlar açıkça sayılmak suretiyle uzlaştırma kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte önceki düzenlemede etkin pişmanlık kapsamında olduğu için uzlaştırma kapsamı dışında kalan şikayete bağlı suçlar, etkin pişmanlığa dair hükmün kaldırılması nedeniyle uzlaştırma kapsamına girmiştir. Aşağıda yapılan son değişiklikten sonra ortaya çıkan yeni duruma uygun olarak TCK kapsamında uzlaştırma kapsamına giren suçlar ile özel kanunlarda düzenlenip şikayete tabi olduğu için uzlaştırma kapsamına giren suçların  listesi yapılmıştır. Bu listede koyu renkli (bold) olan suçlar, daha önce uzlaştırma kapsamında olmayıp son düzenlemeyle kapsama giren suçlardır.

A) Türk Ceza Kanunu’nda uzlaşma kapsamına giren suçlar şunlardır:

 1. Kasten Yaralama Suçu (TCK m. 86, fıkra hariç)
 2. Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK m. 88)
 3. Taksirle Yaralama Suçu (TCK m. 89)
 4. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden
 5. bahisle tehdit (TCK m. 106)
 6. Tehdit Suçu (TCK m. 106/1)
 7. Konut ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu (TCK m. 116)
 8. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK m. 117/1)
 9. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma (TCK m. 123)
 10. Hakaret Suçu (TCK m. 125 3. Fıkra a bendi hariç)
 11. Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret (TCK m. 129)
 12. Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu (TCK m. 130)
 13. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m. 132)
 14. Konuşmaları Dinleme ve Kayda Alma Suçu (TCK m. 133)
 15. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m. 134)
 16. Hırsızlık (TCK m. 141)
 17. Kullanma hırsızlığı (TCK m. 146 2 cümle hariç)
 18. Alacağın Tahsili Maksadıyla Cebir ve Tehdit Kullanılması (TCK m. 150)
 19. Mala Zarar Verme TCK m. 151
 20. İbadethaneler ve Mezarlıklara Zarar Verme Suçu (TCK m. 153)
 21. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu (TCK m.154/1)
 22. Güveni Kötüye Kullanma TCK m.155
 23. Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu (TCK m. 156)
 24. Dolandırıcılık (TCK m. 157)
 25. Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali (TCK m. 159)
 26. Kayıp veya Ele Geçen Eşyayı Tasarruf Suçu (TCK. m. 160)
 27. Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi Verme Suçu (TCK m. 164)
 28. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu (TCK m. 165)
 29. Bilgi Vermeme Suçu (TCK m. 166)
 30. Yağma ve nitelikli yağma hariç “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan suçların haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hali (TCK m. 167)
 31. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m. 209/1)
 32. Aile Hukuku Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TCK m. 233/1)
 33. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK m. 234)
 34. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, TCK m. 239)
 35. Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret (TCK m. 341)
 36. Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Suçlar (TCK m. 342)
 37. Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar (CMK 253/1-c) 

B) Uzlaşma hükümlerinin uygulanabileceği bazı özel kanunlar şunlardır:

 1. Sınayi Mülkiyet Kanunu
 2. Ticari İşletme Rehni Kanunu
 3. İcra ve İflas Kanunu
 4. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
 5. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun
 6. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 7. Türk Ticaret Kanunu
 8. Sigorta Murakabe Kanunu
 9. Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun
 10. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 33

Son arama kelimeleri:

 • uzlaşmaya tabi suçlar
 • uzlaşma kapsamındaki suçlar
 • uzlaştırmaya tabi suçlar
 • uzlaşma kapsamına giren suçlar
 • https://www samildemir av tr/avukat/dolandiricilik-sucu/
 • uzlaşmaya tabi suçlar listesi
 • uzlasma yasasi 2017
 • uzlaştırma kapsamına giren suçlar
 • uzlaştırma kapsamındaki suçlar
 • uzlaşma yasası

Facebook yorumları

adet yorum

Powered by Facebook Comments

Avukat, Arabulucu Şamil Demir (LL.M, MCIArb) 1976 Yılında Ankara’ da doğmuştur. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2011 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk yüksek lisans programından mezun olmuştur. 1998 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 14.11.2013 tarihinden bu yana Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucudur. İngilizce bilmektedir. Evli, bir çocuk babasıdır. Şamil Demir, şu kurumlara üye ve akreditedir: - Ankara Barosu (Sicil No: 13560) Türkiye Barolar Birliği (Sicil No: 43868) - Adalet Bakanlığı HİGM Arabuluculuk Daire Başkanlığı (Sicil No: 0002) - Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği (Başkan) - Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb, Mediator Member: 36195) - International Mediation Institute, Certified Mediator Mediators Beyond - Borders International, Member World Mediation Organization, Fellow

“Son değişikliklere göre uzlaştırma kapsamına giren suçlar listesi” hakkında 1 yorum var

 1. Alkolden ehliyetini kaptıranlar için uzlaşma var mı ? Alkolden dolayı kaza bela yok yaralama yada mala zarar verme yoktur .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir