Arabuluculuk hakkında sıkça sorulan sorular ve yanıtları

Bu yazıda yakın zamanda TBMM gündemine gelecek yeni düzenlemelerle hukuk hayatında dah etkin yer edinecek olan arabuluculuk ile ilgili olarak en sık sorulan sorulara cevap vermeye çalıştım.

asking-questions-mediation-denver-part-1Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk Avrupa’da ve Amerika’da 40 yılı yakın süredir uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Aralarında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin meseleyi bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturdukları bir süreçtir.

Arabuluculuk sisteminin Türkiye hukuk sisteminde yer alması nasıl oldu?

Dünyadaki gelişimine paralel olarak arabuluculuk ülkemizde 1990’lı yılların sonu itibarıyla, özellikle başta akademik çevrelerce üzerinde durulan ve tartışmalar yapılan ve bilimsel makaleler, raporlar yazılan bir konuydu. Konu hakkındaki bilimsel tartışma ve çalışmaların istenen yoğunluğa ulaşması ile birlikte bu konuda yasa çalışmaları yapmak için bir bilim komisyonu kuruldu. Komisyonunun uzun süre dünya örneklerini inceleyerek yaptığı çalışmanın sonunda 03.06.2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı”, 7 Haziran 2012 tarihli oturumunda kabul edilerek yasalaştı.

Arabulucuların görevi nedir?

Arabulucular, tarafların iletişimini kolaylaştırarak onları masada tutan arabuluculuk yöntemleri uygular. Tarafların kendi çözümlerini kendilerinin bulmalarına yardımcı olur. Bunu yaparken arabulucu konuyu çözümleyen bir karar vermez, taraflara çözüm seçeneği sunmaz. Arabulucunun tarafsız ve bağımsız bir kişi olması gerekir. Arabulucunun taraflardan birisiyle ciddi bir bağı olması halinde arabuluculuk yapmaması gerekir.

Kimler arabulucu olabilir, şartları nelerdir?

Türkiye’de sadece en az beş yıllık mesleki deneyimi olan hukuk fakültesi mezunları arabuluculuk yapabilir. Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı arabulucu olabilmek için Bakanlıkça lisanslanan eğitim kurumlarından teorik ve pratik en az kırk sekiz saat eğitim alınması gerekir. Eğitimden sonra Bakanlığın açtığı yazılı ve uygulamalı sınavı geçip sicile kaydolanlar arabulucu unvanını kazanır. Türkiye’de arabulucular sicil ve denetim bakımından Adalet Bakanlığı’na bağlıdır. Arabulucular her yıl maliyeye aidat öderler. Arabuluculuk mesleğini yapanlar her yıl sekiz saat yenileme eğitimi almak zorundadır.

Hangi davalar arabuluculuk kapsamındadır?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre arabuluculuğa ancak tarafların sulh olabileceği, hakkından vazgeçmesi ve iddiaları kabul etmesinin mümkün olduğu ve bir mahkeme kararının gerekmediği hallerde başvurulabilir. Örneğin tarafların boşanabilmesi ve çocuğun velayeti için mutlaka bir mahkeme kararı gerektiğinden taraflar bu gibi konuları arabulucuya götüremezler. Yine uyuşmazlık aile içi şiddetten kaynaklanıyor ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda uzlaşma kapsamında sayılan suçlardan değilse o olay arabuluculuğa uygun olmayacaktır. Yani örneğin eşlerin birbirlerine şiddet uygulamaları, silahla yaralama, ölüme neden olan suçlar sonucunda istenen tazminatlar için arabulucuya gidilemez.

Fakat bütün kredi sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, tüketici uyuşmazlıkları, eser sözleşmeleri, kira uyuşmazlıkları, işçi alacakları, deniz ticareti ve sigorta uyuşmazlıkları, marka-patent uyuşmazlıkları, boşanmadan sonraki mal paylaşım uyuşmazlıkları, taksirle yaralama, silahsız kasten yaralama, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ticari sırrın açıklanması gibi şikâyete bağlı suçların işlenmesi nedeniyle istenecek tazminatlarda arabulucuya gidilebilir.

Adalet Bakanlığı’nın arabuluculuk sistemini mahkeme öncesi çözüm yolu olarak zorunlu hale getirme çalışmaları kapsamında ilk olarak işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale gelecek. 2016 yılında Meclis gündemine gelmesi beklenen değişikliklere göre iş davalarında arabuluculuk zorunlu hale gelecek. Arabulucuya başvurmadan açılan davalar incelenmeden reddedilecektir.

Kişiler ne zaman arabulucuya başvurur?

Arasında hukuki bir uyuşmazlığı olan kişiler bunu çözmek için üçüncü bir kişinin yardımına ihtiyaç duyduğu her zaman arabulucuya başvurabilir. Türkiye’de arabuluculuğa dava açılmadan önce ya da dava sırasında başvurulabilir. Dava öncesi arabuluculukta taraflar anlaşmaya varırlarsa artık davaya gerek kalmayacaktır. Taraflar dava açıldıktan sonra hâkimler tarafları arabuluculuk hakkında bilgilendirilirler. Arabuluculuğa gitmek isterlerse hâkim duruşmayı en çok iki kez üç aya kadar erteleyebilir. Taraflar anlaşırlarsa mahkeme davayı görmeyi bırakır ve artık tarafların anlaştıkları metin geçerli olur. Anlaşamazlarsa dava kaldığı yerden devam eder ve olay hakkında mahkeme karar verir.

Arabuluculuğun avantajlarını nelerdir?

Arabuluculuk özellikle dava yoluyla karşılaştırıldığında birçok avantajı olan bir yöntemdir. Bu avantajları nedeniyle arabuluculuk dünyada ve ülkemizde her geçen gün daha popüler hale gelmektedir.

Arabuluculuk insanlar arasındaki ilişkileri korur

Arabuluculuk temelinde dostane bir çözüm yolu olduğundan var olan ilişkilerin kötüye gitmesini engeller ve bozulmuş ilişkilerin düzelmesini sağlar. Arabuluculukta taraflar iletişimi sürdürdüklerinden isteklerine uygun ortak bir çözüm bulma şansları yüksektir.

Arabuluculuk çabuk çözüm sağlar

Davaya konu olaylar mahkeme tarafından ortalama en erken sekiz ayda ortalama olarak dört yılda çözülürken arabuluculukta sonuca üç saat ila bir haftalık sürelerde ulaşılabilir. Bu nedenle yaşanan uyuşmazlığın kısa sürede çözülmesini arabuluculuğu seçebilirler.

Arabuluculuk ekonomiktir

Dava sırasında yapılması gereken masraflar, avukatlık ücretleri ve hakkın geç alınması karşısında arabuluculuk makul ücretlerle çözüme ulaşmayı sağlar.

Arabuluculuk gizlidir

Arabuluculukta ileri sürülen görüşler, belgeler, teklifler ve ikrarlar gizlidir. Bu nedenle taraflar çekinmeden her konuyu masaya yatırabilirler. Bu nedenle kamuoyuna yansımasından çekinilen konularda arabuluculuk tercih edilebilir.

Arabuluculukta sürecin kontrolü tarafların elindedir.

Arabuluculukta sadece tarafların mutabık kaldığı konularda anlaşma yapılır. Taraflar arabuluculuktan her an vazgeçebilirler. Kimse istemediği bir anlaşmayı imzalamaya zorlanamaz.

Arabuluculuk sisteminin yargı sistemine katkıları nelerdir?

Arabuluculuk sisteminin benimsenmesindeki en önde gelen amaçlardan birisi yargının iş yükünü azaltmaktır. Uyuşmazlıklar mahkemeye gitmeden,  gittiyse de mahkemenin karar vermesine gerek kalmadan arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturularak mahkemelerin bakmakta olduğu dava sayısını azaltma amacı güdülmektedir.  Devlet daha önce adliye ve hakim sayısını artırarak yargının aşırı iş yükü problemini aşmaya çalıştı. Ancak dünyanın en büyük ülkesi olmamamıza rağmen dünyanın en büyük adliyelerine sahip olmamız bile bizdeki iş yükünü kaldırmaya yetmedi. Bu nedenle devlet uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturmanın en etkili yolu olan arabuluculuk yolunu geliştirmeyi benimsedi. Şu anda ülkemizde uygulanan arabuluculuk sistemi bu politika ve ihtiyacın sonucudur.

Arabuluculuğun ilkeleri nelerdir?

Arabuluculuğun tüm dünyada kabul görmüş temel ilkeleri vardır. Bu ilkeler arabuluculuğun ortak dilini oluşturur. Bunlardan ilki iradilik ilkesidir. İradilik tarafların arabuluculuğa başvurmada, başvurdukları arabuluculuğu yürütmede ve yürütülen süreci sonlandırmada her an özgür olduklarını anlatır. Kimse bir arabuluculuk sürecine başvurmaya, sürdürmeye ve anlaşmaya veya anlaşmamaya zorlanamaz. Tarafların her aşamada süreçten çekilme hakkı vardır.

Arabuluculuğun ilkelerinden birisi de eşitliktir. Arabuluculuğa katılan taraflar, ekonomik durumlarına, sosyal statülerine bakılmaksızın eşit haklara sahiptirler. Arabulucu da süreç boyunca taraflar arasındaki eşitliği gözetmekle yükümlüdür. Arabuluculukta bir tarafın söz hakkı engellenemeyeceği gibi, sürecin dışında da bırakılamaz.

Arabuluculuğun en önemli ilkelerinden birisi gizliliktir. Arabulucu, taraflar ve sürece katılan diğer kişiler arabuluculuk boyunca konuşulan ve görüşülenleri gizli tutmakla yükümlüdür. Ancak taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları konularda gizliliği kaldırabilirler. Aynı şekilde arabuluculuk sürecindeki notlar, teklifler, görüşler, kabuller de mahkemede delil olarak kullanılamaz ve bu sayılanlar hakkında tanıklık da yapılamaz. Buna rağmen delil olarak kullanılır ve hakkında tanıklık yapılırsa mahkeme bunları karar verirken dikkate alamaz.

Diğer bir ilke de tarafsızlıktır. Arabulucu süreç boyunca tarafsız olmak zorundadır. Arabulucu bir tarafı tutamaz, süreci bir tarafın işine gelecek şekilde yönetemez. Arabulucu tarafsızlığından şüphe edilmesine neden olabilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.

Arabuluculuğun maliyeti nedir?

Taraflar arabulucunun ücretini ve masraflarını eşit ödeyecektir. Uyuşmazlığın parayla ölçülebilmesi halinde örneğin 25.000 TL’lık bir olayda taraflar arabulucuya toplam %6 ücret öder. Ücret tarifesine göre uyuşmazlığa konu miktar arttıkça bu oran kademeli olarak düşer. Para ile ölçülemeyen olaylarda ise arabulucunun ücreti saat ücreti olarak ödenir. Bu ücret olaya ve taraf sayısına göre saati 95 ila 240 TL arasında olabilecek. Arabulucu ile tarifenin altında ücret sözleşmesi yapılamaz.

Başarılı bir arabuluculuktan sonra taraflardan biri anlaşmaya uymazsa nasıl bir süreç izleniyor?

Arabuluculuk anlaşması imzalanması ile birlikte her iki tarafı da bağlar. Bu anlaşmadan dönmek diğer tarafın rızasıyla yani ancak yeni bir anlaşmaya mümkündür. Arabuluculuk anlaşması imzalandıktan sonra isteyen taraf mahkemeye başvurarak anlaşma belgesine “icra edilebilirlik şerhi” alabilir. Mahkemenin anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi vermesi ile birlikte arabuluculuk anlaşma belgesi aynı mahkeme kararlarının icrasında olduğu gibi icra işlemini başlatmaya yarar. Bu icra takibine sayılı haller dışında itiraz etmek mümkün değildir. Görüldüğü gibi başarılı bir arabuluculuk sonunda imzalanan anlaşmaya uyulmaması halinde alacaklının anlaşma belgesiyle icra takibi başlatması ve alacağını gereğinde haciz yoluyla alması mümkündür.

Arabuluculuk sistemi Türkiye’de benimsendin mi?

Arabuluculuk emsal ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yavaş ama emin adımlarla ilerlemektedir. Arabuluculuğun yaygınlaşması için sadece kanuni düzenlemeler yapılması yeterli değildir. Bunlara ek olarak toplumu ve hukuk camiasını bilgilendirmek ve işini iyi yapan arabulucuların da yetiştirilmesi gerekir. Bu yılın sonunda Türkiye’de eğitim almış arabulucu sayısının 15.000’e ulaşması beklenmektedir. Dolayısıyla hukuk camiasında ilgi gören arabuluculuğun zamanla toplumda da hak ettiği yeri bulacağı kanısındayım. Adalet Bakanlığı arabuluculuğun doğal bir süreç içinde benimsenmesi için gereken her türlü faaliyeti titizlikle yürütmektedir. Bunun yanında bazı dava türlerinde, öncelikli olarak da iş davalarında tarafların arabulucuya kanun yoluyla sevk edilmesi gündemdedir. Bu gibi önlemler sayesinde arabuluculuğun toplumdaki bilinirliği artacağı gibi yargının iş yükü de kademeli olarak azalacaktır.

Son arama kelimeleri:

 • arabuluculuk nedir
 • https://www samildemir av tr/2016/10/arabuluculuk-hakkinda-sikca-sorulan-sorular-ve-yanitlari/
 • kimler arabulucu olabilir
 • arabulucu nedir
 • arabuluculuk yorumlar
 • arabulucu kimler olabilir
 • arabulucular ne kadar kazanır

Facebook yorumları

adet yorum

Powered by Facebook Comments

Avukat, Arabulucu Şamil Demir (LL.M, MCIArb) 1976 Yılında Ankara’ da doğmuştur. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2011 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk yüksek lisans programından mezun olmuştur. 1998 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 14.11.2013 tarihinden bu yana Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucudur. İngilizce bilmektedir. Evli, bir çocuk babasıdır. Şamil Demir, şu kurumlara üye ve akreditedir: - Ankara Barosu (Sicil No: 13560) Türkiye Barolar Birliği (Sicil No: 43868) - Adalet Bakanlığı HİGM Arabuluculuk Daire Başkanlığı (Sicil No: 0002) - Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği (Başkan) - Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb, Mediator Member: 36195) - International Mediation Institute, Certified Mediator Mediators Beyond - Borders International, Member World Mediation Organization, Fellow

“Arabuluculuk hakkında sıkça sorulan sorular ve yanıtları” hakkında 81 yorum var

 1. özel bir şirkette 2 buçuk yıldır çalışmaktayım. geriye dönük 5 aylık maaşım ödenmiyor. tazminatla birlikte toplam 13.000 tl alacağım oluyor. arabulucuya başvurduğumda ne kadar bir ücret öderim? arabuluculuk yapan kişi taraflar arası anlaşma olmazsa dava açmada tarafın avukatlığınıda yapabilir mi? ve arabulucuya gitmeden önce iş yerine ücretlerin ödenmesi için ihtar çekebilir miyiz?

 2. Merhaba taraflar arabulucuda anlasip cayabilirmi cayma haklari varmi

 3. Arabuluculuk anlaşması imzaladığı anda her iki tarafı da bağlar ve caymak mümkün değildir. Ancak iki taraf anlaşarak anlaşmayı uygulamaktan vazgeçebilirler.

 4. biz 86 kisiyiz calistigimiz yerden sendikaya üye olduk diye cikarildik ve mahkemeye basvurduk mahkemeleri kazandik 16 maas almayi hak kazandik avukatimiz ihbarname cekti 30 gün süresi doldu ve paramizi yatirmadilar simdi diyorlarki arabulucuk sistemine gidecegiz diye her iki tarafda anlasamazsa is tekrar mahkemeyemi gider

 5. Avukatınız sizin için doğru yolu belirleyecektir.

 6. böyle olacagini bildigi halde bize bisey demedi anca paranizi alirsiniz dedi karsi tarafin akliyla is gören bi sendika avukatimiz var

 7. Merhaba mahkeme sürecinde olan icra davalarında arabuculuk yöntemine başvurulabilir mi? Dava yaklaşık 15 yıllık

 8. Benim iş yerinden alacak bı tazminatım var arabulucu yöntemi ile anlaştık ama verilen tarihlerde param yatmadı verilen tarihin üzerinden 20 gün geçti sorduğum zamanda para yok deyip gecistiriyorlar ne yapabilirim dava açabilir miyim açarsan ne kadar sürede sonuçlanır şimdiden teşekkürler

 9. Arabulucudan aldığınız anlaşma belgesini en yakın avukata götürüp icraya verebilirsiniz.

 10. Slm hocam ben çalıştığım yerde 19 ay çalıştım ama resmi günler tatilleri (bayram 1 mayıs yıllık izin) vermiyor bende vermeseniz mahkemeye başvuracak dedim oda ver dedi ve işten çıktım arabulucuya gittim işyerinden ıstifa ettim diye işten çıkarmışlar her türlü hakkim alabilecekmiyim

 11. Arabuluculuk karşı tarafla oturup anlaşma fırsatı aramanız içindir. Arabulucu sizin anlaştıklarınızı belgeler. Diğer taraf anlaşmak istemezse dava açabilirsiniz.

 12. Merhaba şamil bey arabulucu anlaşması oldu 3taksit şekilde ama hiçbir taksit ödenmedi ve tarihleri geçti icra edilebilirlik şerhi ne kadar surede çıkar

 13. En doğru bilgiyi avukatınız verir. Mahkemeye ve iş yüküne göre süre değişir.

 14. iş kazası için arabulucu ya gittik %20 engelli olduğumu söyledim arabulucu en fazla on bin alabilirsin dedi on üç bine anlastik herkes az aldığımı söylüyor ne yapmaliyim

 15. Arabuluculuk anlaşmasından sonra dava açmak mümkün değildir.

 16. merhaba öncelikle yaklaşık iki sene önce farklı bir mekanda çalışıyordum fazla mesai izin kullanamama asgari ücreti bankaya yatırma geri kalanını elden verme resmi tatillerde hiçbir şekilde ücret ödememe gibi nedenler ile ayrıldım şimdi farklı bir ildeyim iş nedeni ile ararbulucuya başvurmam için iki sene önce çalıştığım ile mi gitmem lazım yoksa farklı bir ildende başvurabilirmiyim

 17. Bulunduğunuz ilden adliyeye giderek başvurabilirsiniz.

 18. Selamınaleykum ben eski iş yerim için avukata vekâlet verdim oda ara bulucu ya baş vurmuş ama aradan 15 gün geçti beni arayan soran yok sizce normalmi yardımcı olursanız çok sevinirim

 19. Gerekli bilgiyi avukatınız dan alabilirsiniz. Süreç 4 hafta sürüyor.

 20. Arabulucuya verilen evrakların hepsinin aslı olması şart mı? Örneğin noterden çekilen ihtarname, mahkeme kararı ,istinaf kararı , tebliğ tarihi mazbatası vs gibi

 21. Arabulucunun kimlik ve temsil belgesi dışında hiçbir belgenin aslını görmeye ihtiyacı yoktur.

 22. İyi günler öncelikle ben iş yeriyle tazminatımda anlaştım 13.000tl ve içeride kalan 2 aylık maaşım protokol imzaladık bi tarih verdiler yatırcagız diye ama yatırmadılar bu protokolle ne yapılabilir cevaplarsanız beni mutlu edersiniz:)

 23. Bir avukata başvurarak icra işlemleri başlatabilirsiniz.

 24. Iyi akşamlar ben mayıs 19dan ekim 9a kadar biyerde çalıştım normal çalışma şartları sabah 9aksam 7 ama biz ssbah bir basliyorduk 8.30da akşam 7.30a kadar mesai de yoktu hafta sonu iznimiz ve mesaisi de yoktu işveren beni bu haklarımı aradığım için işten attı ve istifa kağıdı imzalamaya zorladi ben kabul etmedim cikisimi verin dedim çıkış vermediler peki ben bunda nelerden hak kazanabilirim

 25. En yakındaki avukata veya en yakın adliyedeki arabuluculuk bürosuna başvurabilirsiniz.

 26. Arabuluculuk işçi alacaklarim için anlaşma saglandi.avukatin hesabına yatirilacakmis .ben avukatimla arabuluculuk anlaşma sağlanırsa %5 vereceğim diye konustum. Ama herhangi bir yazılı sözleşme mız yok avukat para yatırıldıktan sonra daha fazlasını ister mi.birde vekaleti ne zaman geri almalıyım.

 27. Avukatınıza güvenmelisiniz, bu bir güven ilişkisidir. Vekaletin geri alınmasına gerek yoktur. İleride başka işleriniz için aynı vekaletle işlem yapılabilir. Avukatlar sizden habersiz işlem yapmaz.

 28. Merhabalar Şamil bey. Ben bir şirkette 2 yıldan fazla çalıştım. Askerlik sebebiyle işden ayrıldım ve tazminatım hesaplandı 530ü lira alacağım tazminat miktarı var. Fakat işyeri bana bu parayı taksitlerle ödeyeceğini beyan etti fakat ben kabul etmedim yine de taksitle ödeyeceklerini söylediler. Şimdi ben arabulucuğa başvursam faydasını görürmüyüm.

 29. Taksiti sayısı ve vadesini netleştirmede ve ödenmemesi halinde tahsil etmede faydasını görürsünüz.

 30. “Merhaba”, Arabuluculukda para verilen tarihte yatmazsa ne yapmamız gerekiyor”?” “B”ir “de” gecikme oluyor “mu” para yatmasinda”?” “Bu konuda bilgi vermenizi rica ederim.”

 31. Arabuluculuk sonunda üzerinde anlaşılan tutar verilen vadede yatırılmazsa, anlaşma belgesiyle mahkeme kararı gibi icra işlemi başlatılabiliyor. Gecikme olup olmaması ilgili tarafın ödeme gücü ve niyetiyle ilgili bir konu, arabulucu bu meseleyi tahmin edemez.

 32. Simdi hocam bizim calistigimiz is yeri toplu bisekilde ara bulucuyla bereber cikis islemi yapti alacaklarimizi belirli tarihlerle belirttiler ve ilk odenecek olan tarih gecti ve nezaman yatacagi belli deyilmis ki saten yatmicak buna eminim ne yapmam gerekiyo

 33. Elinizdeki anlaşma belgesi ile bir avukata başvurduğunuzda icra işlemi başlatacaktır.

 34. Merhaba Özel bir okulda öğretmenim sözleşme süresinin bitimine 11 ay kala sözleşmemiz tek taraflı olarak sebeb bildirilmeden feshedildi.Arabulucu ile anlaşamadık mahkemede kalan ayların maaaşını alma ihtimalimiz nedir ve ne kaç aylık maaş alınabilir ?

 35. Merhaba
  Arabulucu işverenle hangi yolla irtibat kurar yazılımı yoksa telefon ederek mi çağırır..

 36. Her türlü iletişim aracını kullanabilir.

 37. Arazi paylaşımı konusunda ara bulucu’ ya başvuru söz konusu mu ?
  çok sayıda ortak söz konusu olduğundan ara bulucu ücretini başvuruyu yapan mı yoksa tüm muhataplarmı ödemeyi yapar saygılarımla Ender KURT

 38. Ortaklığın giderilmesine uygunsa arabuluculuğa da uygundur. Bu konuda avukatınıza danışabilirsiniz.

 39. Merhaba 05/05/2016 tarihinde iflas eden bir otelle ilgili iş kura şikayet dilekçesi oluşturdum 2 aylık maaşımı ödeme yapmadılar ve halen cevap yok bunun için neyapabilirim

 40. – İflas masasına gidip adınızı yazdırabilirsiniz,
  – En yakın adliyedeki arabuluculuk bürosuna başvurup arabuluculuk işlemi başlatabilirsiniz.

 41. Eşim ve 20 kışı işten sendıkaya uye oldukları için çıkardılar.işe belırsız sureli olarak gırdı40 gun once sonra ihtiyari arabulucukla anlaşma saglandı 3maaş+ıhbar parasıda yattı.bız işe yenı gırdıgı için işe iade davası açılacagını bılmıyoduk 6ay çalışması olması gerekıyor dıye duşunduk ama boyle degılmiş ve eşim bu surecte hamıleydı bu anlaşmadan vazgecebılırmıyım yada kotu nıyet tazmınatı açabılırmıyım

 42. Yapılan anlaşmadan tek taraflı olarak cayılamaz. Üzerinde anlaşmaya varılan konularda dava açılamaz anlaşma yapılmayan konularda açılabilir.

 43. merhaba , çalıştığım yer maaşları bir kaç ay geç veriyor aldığım maaş yüksek , ama asgari ücret bankaya diğer kalanlar elden veriliyor , işi bırakmayı düşünüyorum , benim sorum işi bıraktığımda noterden ihbarmı çekmeliyim yoksa direk arabulucuyamı gitmeliyim , teşekkürler

 44. Arabulucuya başvuru yaptım toplantı olmadı. Toplantıdan önce arabuluculuk uygulamasından geri cekilmem durumunda herhangi bir ücret ödemek zorunda kalırmıyım. Yurt dışına çıkacağım için süreçten çekilmek zorundayım

 45. Arabulucuya dilekçe vererek vazgeçebilirsiniz. Ücret ödemezsiniz.

 46. Şamil bey
  ben işyerimden 04.01.2019 tarihi itibarı ile işten ayrıldım kıdem ve ihbar tazminatımı ayrıca izin paralarımı da yatıracaklarını beyan ederek arabulucu ile sözleşme imzaladık ancak daha sonra sozlesmenin içeriğini okudugumda çıkıs tarihi olarak 31.12.2018 tarihi uzerinden yapıldığını fark ettim ancak imzalı olan puantajım elimde mevcut fakat ortada imzalanmış bir sozlesme de var bu sekli ile bakıldıgında ihbar ve izin ücretlerimde ve dolayısı ile vergi kesintilerinde farklar olusuyor bu konu ile ilgili ne yapılabilir.teşekkür ederim

 47. Hocam merhaba benim öğrenmek istediğim arabuluculuk için 1. çıkarıldığım İş yerimden ücret alıcağım için başvuru süresi varmı. 2.si bütün adliyelerden başvurulabilir mı .3. avukat şartmı şartsa devlet veriyormu. Bilginize teşekkürler

 48. 1- Zamanaşımı dışında özel bir süre yok.
  2- Evet
  3- Hayır, adli yardım şartlarını karşılıyorsanız evet.

 49. Merhabalar Şamil bey ben bir bankayla avukatlık oldum ve itiraz ettim banka avukatı arabuluculuğa müracat etmiş arabulucu ile görüştüm geleceğimi söyledim gitmezsem ne sonuç çıkar gidersem ücret ödüyorummu saygılar

 50. Ben güvenlik olarak bir iş yerinde 4 yıl 10 ay çalıştım hiç yıllık izin kullanmadım yillik izin ucretinide vermediler bayramlarda resmi tatilde çalıştım mesai parasi verilmedi ve haftada 60 saat dinlenme sureleride icinde 12 saat üzerinden calisiyordum dinlenme surelerini cikartirsak haftada 7 8 fazla calisiyordum bu durumda is yerinden ne kadar para talep edebilirim

 51. Ben güvenlik olarak bir iş yerinde 4 yıl 10 ay çalıştım hiç yıllık izin kullanmadım yillik izin ucretinide vermediler bayramlarda resmi tatilde çalıştım mesai parasi verilmedi ve haftada 60 saat dinlenme sureleride icinde 12 saat üzerinden calisiyordum dinlenme surelerini cikartirsak haftada 7 8 fazla calisiyordum bu durumda is yerinden ne kadar para talep edebilirim

 52. Bir avukata veya mali müşavire sorun. Mümkün değilse internette işçi alacağı hesaplamaya yarayan siteler var.

 53. Merhabalar.. Ben birbuçuk hafta önce iş yerimi şikayet sebebiyle arabuluculuk için form doldurup verdim. Gerekli işlemin yapılacağını söylediler. Ve ilk gün arabulucu atandı diye mesaj geldi, en kısa zamanda sizinle irtibata geçecektir denildi. Ancak hala irtibata geçilmedi, ve son olarak ben bu bekleme süresinde, başka bir işe girebilirmiyim. Teşekkürler. Kolay gelsin.

 54. Arabulucu siz aramıyorsa siz ona ulaşın, işlemlerin ne durumda olduğunu sorun.

 55. Mazeretsiz gitmezseniz bütün yargılama giderleri üzerinize kalır. Anlaşırsanız arabulucu ücretini eşit, anlaşamazsanız devlet öder.

 56. Arabulucu size ulaşacak diye mesaj geldi benim haberim yokken arabulucuya karşı taraf mahkeme baslatmadan başvurmuş arabulucumu kim olduğunu nasıl bulabirim arabulucuyla görüşmem sartmı?

 57. Merhaba ben işyerinden alacağım için arabuluculuğa başvurdum. Anlaşma sağlanamadı. Arabulucum karşı taraf imzaladıktan sonra tutanak elinize ulaşacak dedi. 2 hafta oldu karşı taraf imzalamıyor. Ne yapmam gerekiyor ? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 58. merhaba
  özel hastanede yanlış tedaviden dolayı mağdur olduk
  bu zorunlu arabulucu konusuna girer mi

 59. Ticari ilişki olmadığından girmez. Doğrudan dava açılabilir.

 60. Sizin yapacağınız birşey yok. Diğer taraf imzadan kaçınırsa anlaşmama son tutanağı düzenlenir ve dava açmanız gerekir.

 61. Merhaba iş yerinden çıkartıldım ve tazminatımı alamıyordum 8 ay oldu arabulucuya başvurdum ve hemen bilgileri gidince tazminatımı yatırdılar şikayetimi nasıl geri çekebilirim

 62. Merhaba;
  Arabulucuda anlaşamayan taraflar,
  Dışarda vekil avukatlarıyla anlaşma yaparsa
  Geçerli olurmu. Yoksa arabulucu gözetiminde anlaşma yapılma şartı varmı. Tşk

 63. Kolay gelsin arabulucuya biz başvurmadan savcı hakim başvurabilirmi ben başvurmadım karşı tarafta bulunmamış nasıl oluyor

 64. Arabulucuya giden dosyam var iş yerinden paralarımızı alamadık resmi tatillerinde ücreti ödenmiyor diyor anlasma olursa ücreti kaç günde vermeleri gerekli

 65. Merhaba, %8 rapor ile bilirkişi hesaplamasinda 153500tl çıktı. Şimdi arabulucu 2 hafta oldu bekliyoruz. Sigorta şirketinin teklifi ne kadar olur ve ne kadar olursa kabul edebiliriz mahkemeye gitmeden?

 66. Merhaba samil bey ben ısyerınde olumsuzluklar yuzunden tek taraflı fesih ıslerı yaptık avukatımla beraber daha sonrasında ısyerıyle ben anlasma sagladım sadece sozlu olarak arabulucu devreye gırıste zaten ama 10gunden berıdır haber gelmedı arabulucu iptali yapılabılırmı

 67. Merhaba samil bey bn 1 sirkette 2 yil calistim bi konuda uzerime iftira atip bana cikis kagidi imzalattilar bnde hic biryere basvuru felan yapmadim aradan 10 ay gecti ve farkli bir sirkette calisiyorum arabuluculugu yeni duydum 10 ay sure gecmesine rahmen basvuru yapabilirmiyim yardiminizi bekliyorum t. Ederm kolay gelsin

 68. Meehaba ben işten ayrıldım önce konuştum tazminatımı verecek misiniz dedim vereceğiz tâbi bizde kimsenin hakkı kalmaz dediler bana bende bana verdikleri kağıda imza attım sonra tazminatımı vermediler son maaşımdan 270 lira ve son çalıştığım 8 gün parasını vermediler ne yapmam lazım arabulucu ya gitsem alabilir miyim

 69. ozel bi sirkette calisiyordum is yeri bulundugum sehirden taşındı ve tazminatlarimiz taksitlere bölündü buna ragmen ödeme yapmadilar .şimdi toplu olarak arabulucuya basvuruldu ama arabulucuyu kabul etmeyenlerin odemeleri yapilmiycak dendi böyle bi durum olabilir mi?

 70. Merhaba Benim işe iade davam Yargıtay’da devam ederken , Kıdem ihbar için arabulucuya gittim ve anlaşamadık. şimdi yargıtay karara bağladı işe iadem olmadı fakat éİŞVERENCE YAPILAN FESHİN HAKLI OLMAMAKLA BİRLİKTE GEÇERLİ FESİH”dedi. Bu durumda kıdem ihbbarı hak etmiş oluyorum.
  1) Mahkemeye gitmeden şirketten yargıtay kararı doğrultusunda direk tazminatarlımı isteyebilir miyim?
  2) Yargıtay karar sonrası tekrar 2nci kez arabulucay başvurabilir miyim?

 71. Trafik kazasında ilk ben suçluydum kamera kayıtları izlendikten sonra ilk kaza tespit raporu gererliliği yitirmiş ve bilirkişi tarafından haklı olduğum ortaya çıkmış bu olayları öğrendiğimden önce arabulucu aradı ve arakadaşım karşı taraftan şikayetçi olmuştuk. Haksız çıkmaktan korktuğum için arabulucu ile anlaştık ve imzaladık geri cayma gibi bir talebim varmı

 72. Merhaba ıyı gunler özel bir ıs yerinde ıkı bucuk ay calıstım maasım eksik yatıyordu ve calıstıgım ozel yer is olanakları agırdı yapamadım hemen cıkma kararı aldım ve on bes gun ıcınde ihtarname vererek cıktım arabulıcudan gelen bir mesaj oldu kısa sure ıcınde benımle ıletısıme gecıcek diye karsı taraf arabulucuya basvurmus ne yapmalıyım sizce?

 73. Merhaba ben icra edilebilirlik şerhi için izin aldım kabul edildi karşı tarafa tebliğat gidicek beni arayıp paranı yatırırsak davadan vazgeçermis dediler eğer davadan vazgeçersem heran gibi bir ücret talep ediyormu adliye bu işlemler ve davayı geri almak için onu öğrenmek istiyorum ona göre parayı kabul edip davadan vazgeçicem

 74. Merhabalar Şamil bey ben 1 sene 7 ay temizlik görevlisi olarak çalıştım Şirketimiz fesh etti çıkarıldık işden devam etmedim çünkü başka bir şirket geldi verilen imkanlarla çalışma saglamadik şimdi bizim şirket başka şirket ile ihale üzerine calisim sağlıyordu bunuda sözleşme varken tek taraf fesh etmiş ve biz alacaklı duruma sahip olduk bizlere bölge müdürü fesih bildirimi bir hafta olmadan getirdi imzalayın diyerek biz imza atmadık bir iş mahkeme avukata ihtar yazdırıp noterden çektirdik şimdi Arabuluculuga başvuru yaptık diger arkadaşlar ile biz alacaklarimizi istiyoruz anlaşma olmazsa barolar birliğinden avukat isteyip alabilirmiyim haklarımı hesaplayıp ve birde arabulucu ücret alicak mi bizlerden iletişime geçti gün vericem dedi haber bekliyorum bilgi verirseniz memnun olurum saygılar

 75. Merhaba ben pandemi döneminde bir Türk inşaat şirketi tarafından yurtdışına çalışmaya geldim burda sigorta yapılmadı burada oluşacak olumsuzluklardan dolayı arabulucaya başvurabilir miyim veya sonuç alabilirmiyim

 76. Merhaba
  Ben çalıştığım şirketten mobbing uyğulanması sonucu istifa ederek ayrıldım ama 4 yıllık bir emeğim söz konusu mağaza yöneticim kişisel bilgilerini bir başkası ile paylaşması sonucu işten ayrılmaya karar verdim arabulucukluk davasını kazanma şansım % kaç olur ?
  tşkler

 77. Merhaba arabulucu ile anlaştık işten çıkartma kodu değişikliği için 15 gün geçti işveren hala sigorta değişikliği yapmadı ne yapmalıyım ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir