Haksız arama ve el koyma nedeniyle Devletten tazminat istemi

Tazminat İsteyebilecek Kişiler

Hukukumuza göre bir suçun soruşturması veya kovuşturması sırasında hakkında verilen arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen, eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya bunların korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen kişiler, bu uygulamalar nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler.

Tazminat İsteminin Şartları

Tazminat isteminde bulunulabilmesi için ceza mahkemesinin verdiği karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihinin üzerinden bir yıl geçmemiş olması gerekir. Tazminat isteminde bulunan kişinin veya vekilinin dilekçesinde, zarar görenin açık kimlik ve adresini, zarara uğranılan işlemin ve zararın nitelik ve niceliğini belirtmesi ve bunların belgelerini eklemesi gerekir. Dilekçedeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mahkeme, eksikliğin bir ay içinde giderilmesini, aksi hâlde istemin reddedileceğini ilgili tarafa tebliğ eder yada sözlü olarak bildirir. Mahkeme tarafından verilen süre içerisinde eksiklikleri tamamlanmayan dilekçe, mahkemece reddedilebilir.

Tazminat İstemin İncelenmesi

Mahkeme,  istemi inceledikten sonra tazminat istemi açısından yeterliliğini belirlediği dilekçeyi ve ekindeki belgelerin birer örneğini, Devlet Hazinesinin kendi yargı çevresindeki temsilcisine tebliğ eder ve hazineden varsa tazminat istemine ilişkin beyan ve itirazlarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmesini ister. Mahkeme kararını duruşmalı olarak verir, tazminat isteminde bulunan veya vekili ile Hazine temsilcisi, çağrı kâğıdı tebliğine rağmen duruşmaya gelmezse, yokluklarında karar verilebilir. Mahkeme tazminat isteminin ispatı konusunda, sunulan belgelerinin değerlendirilmesinde tazminat hukukunun genel prensiplerine göre hareket ederek, zarar görene verilecek tazminat miktarının saptanmasında bilirkişi incelemesi dahil gerekli gördüğü her türlü araştırmayı yapmaya yetkilidir.

Tazminat İsteyemeyecek Kişiler

Önceden tazminata hak kazanmadığı hâlde, sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler getiren kanun gereği, durumları tazminat istemeye uygun hâle dönüşenler, genel veya özel af, şikâyetten vazgeçme, uzlaşma gibi nedenlerle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya davanın düşmesine karar verilen veya kamu davası geçici olarak durdurulan veya kamu davası ertelenen veya düşürülen kişiler, kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler tazminat isteyemezler.

Facebook yorumları

adet yorum

Powered by Facebook Comments

Avukat, Arabulucu Şamil Demir (LL.M, MCIArb) 1976 Yılında Ankara’ da doğmuştur. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2011 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk yüksek lisans programından mezun olmuştur. 1998 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 14.11.2013 tarihinden bu yana Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucudur. İngilizce bilmektedir. Evli, bir çocuk babasıdır. Şamil Demir, şu kurumlara üye ve akreditedir: - Ankara Barosu (Sicil No: 13560) Türkiye Barolar Birliği (Sicil No: 43868) - Adalet Bakanlığı HİGM Arabuluculuk Daire Başkanlığı (Sicil No: 0002) - Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği (Başkan) - Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb, Mediator Member: 36195) - International Mediation Institute, Certified Mediator Mediators Beyond - Borders International, Member World Mediation Organization, Fellow

“Haksız arama ve el koyma nedeniyle Devletten tazminat istemi” hakkında 1 yorum var

  1. Merhaba üstad. Haksız el koyma Nedeni ile 2010 yılında akaryakıt ına el konulan bayii 2013 te açtığı davayı kazanıyor. Daha sonra ağır CZ Mh. Sinde maddi tazminat davası acıyor. Dava dilekçesinde faiz istemi var . Mahkeme bilirkişi olarak beni atadı. Soru şu. Tazminat hesaplama tarihi olarak el konma tarihi mi yoksa bugünkü bedel (rayic ) uzerinden mi hesplamamiz gerekiyor.bu konu hakkinda yargitay karari varmidir ben bulamadimda.cevabiniz için şimdiden teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir