Çek Kanunu Tasarısının getirdikleri

Çek Kanunu Tasarısının getirdikleri

Ekonomik krizle beraber ticaret hayatımızda yaşanan sıkıntılar kredi kartlarında olduğu kadar çek kullanımımızda da oldukça sorunlu bir döneme girmemize neden oldu. Ekonomik dalgalanmalarla birlikte karşılıksız çek sayısı ve bu konuda açılan dava ve icra takibi de arttı ya da azaldı. Dünyanın tamamını etkisine alan ciddi mali krizin bir sonucu olarak çekten kaynaklanan dava ve takiplerin […]

TTK Tasarısındaki “İİK Hükümlerinin” Yaratabileceği Sorunlar

TTK Tasarısındaki “İİK Hükümlerinin” Yaratabileceği Sorunlar

TTK tasarısının sigortaya ilişkin hükümlerinin incelenmesi sırasında oldukça ilginç düzenlemelerle karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bunlardan birisi de tasarının “Haciz” başlıklı 1457. maddesidir. Madde sigortalı bir malın haczedilmesi ve hacizden sonra hasara uğraması halinde, sigorta bedelinin icra dairesine ödenmesini düzenlemeyi amaçlamaktadır. En dikkat çeken konu “TTK Tasarısının” icra memuruna haciz sırasında uygulaması gereken usuli bir görev yüklenmiş […]

İlginç vatandaş soruları

İlginç vatandaş soruları

Telefon, e-posta yoluyla ve düzenli müvekkillerimden gelen ve duyduğum anda nasıl cevap vereceğimi kestiremediğim sorular oluyor. Sorular ilginç ve bazen de kara mizah gibi olduklarından listesini yapmaya, içimden geçirip de dile getirmediğim cevapları ise parantez içerisinde yazmaya karar verdim. Yazılan çeklerin silinmesi mümkün mü? (Anlatmaya nereden başlanmalı…) Avukatların internet sitelerinde neden hangi alanda uzman oldukları […]

Avukatlık mesleğinin süregelen sorunları

Avukatlık mesleğinin süregelen sorunları

Türkiye Barolar Birliğinin 30. Olağan Genel Kurulunda açılış konuşması yapan TBB Başkanı Sn. Özdemir Özok, konuşmasının satır aralarında avukatlık mesleğinin süregelen ve çözüm bekleyen neredeyse tüm sorunlarına değinerek, bu sorunların aşılmasında tek görevin TBB ‘ne ait olamayacağını, 78 baro ve sayısı 70.000 ‘e yaklaşan avukatın bu sorunlarla mücadelede elbirliğiyle çalışması gerektiğini vurguladı. Çözüm bekleyen ve […]