Türk Hukukunda Ötanazi

Türk Hukukunda Ötanazi

Ötanazi ‘nin kelime anlamı “güzel ölüm”dür. Bu kavrama üç tıbbi müdahale girer: Aktif ötanazi Hekim destekli intihar Pasif ötanazi Yaşama hakkı vazgeçilemez, devredilemez ve insanın kendisinden bile korunması gereken bir kişilik hakkıdır. Yaşama hakkı söz konusu olduğunda MK. 24/2 de düzenlenen hukuka uygunluk sebepleri geçerli değildir. Aktif ötanazi: Bir doktorun ölüm sonucu doğuracak bir eylem […]

Zabıt katipliğinin sonu mu?

Zabıt katipliğinin sonu mu?

Uzunca bir yazı yazmam gerektiği bir gün aklımdan keşke konuştuğumu yazabilen bir program olsaydı diye geçirdim. Bu konuda internette yaptığım araştırmada konunun teknoloji forumların 2004 yılındaki sayfalarında bile tartışıldığı gördüm ve “keşke olsa” denildiğiyle karşılaştım. Ayrıca bu konuda yazılmış programların olduğu ama henüz Türkçe desteği olmadığına ilişkin açıklamalar da vardı. Araştırmalarım ilerledikçe böyle bir programın […]

Tanıma ve tenfiz davaları

Tanıma ve tenfiz davaları

Yetki görev ve husumet Tanıma ve tenfiz davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Tanıma ve tenfiz davalarındaki yetkili mahkeme; tanıma ve tenfiz davasındaki davalının Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilecektir. Tanıma ve tenfiz davalarında yetki kamu düzenine […]

Yargıtay HGK: Banka kredi takipleri harçtan muaf değildir

Yargıtay HGK: Banka kredi takipleri harçtan muaf değildir

Lütfen Dikkat: Yazı başlığı yapılan 23.11.2010 tarihli güncelleme nedeniyle, “Yargıtay: Banka kredi takipleri harçtan muaftır” iken; “Yargıtay HGK: Banka kredi takipleri harçtan muaf değildir” olarak değiştirilmiştir. Harçlar Kanunu ‘nun 123. maddesininin 2. fıkrasını hiç okudunuz mu? İnsanı şaşkına çevirecek, eşitlik, adalet duygusunu sarsacak “acaba sömürge ülkesinde mi yaşıyoruz” dedirtecek bir hüküm sevkediyor: Madde 123 Anonim, […]