Pitbull avukatlıktan yeni avukatlığa

Pitbull avukatlıktan yeni avukatlığa

Türkiye’de yapılan avukatlık hukuk sistemi gelişmiş ülkelerdeki avukatlık anlayışının oldukça gerisinden seyretmektedir. Türkiye’de bir avukata gidilir ve ondan sorun yaşanan diğer tarafı alt etmesi istenir. Avukat seçiminde insanların kafasındaki saldırı ve mümkün olduğunca zarar verme arayışının bir sonucu olarak, bu amaca uygun mizaçta avukat bulunmaya çalışılır. Böyle arayışlar sonucunda bulunan avukata Amerikalılar “Pitbull Lawyer” diyorlar. […]

Yabancı sermaye avukatını da yanında getiriyor

Yabancı sermaye avukatını da yanında getiriyor

Artan yabancı yatırımlar bir ülkenin gurur kaynağıdır. Ülkenizi cazip bulan yatırımcılar ceplerine paralarını koyup gelirler, şirket, arsa, fabrika, otel satın alırlar, kendi yönetim anlayışlarına göre dizayn edip karlılıklarını artırırlar ve para kazanırlar. Biz avukatlar da yatırımların ülkemize ve dolayısıyla toplumun geneline etkisi olacağını düşünerek ülkemizin refahı bizim refahımızdır düşüncesiyle gelişmeleri “seyrederiz”. Ancak bizler gelişmeleri seyrederken […]

Kariyer planlamasına en çok ihtiyaç duyan meslek: Avukatlık

Kariyer planlamasına en çok ihtiyaç duyan meslek: Avukatlık

Tanıştığım hukuk fakültesi öğrenci ve mezunlarının kafasındaki en büyük sorun: mesleğinin ne olacağını ve ne olması gerektiğini bilememektir. Öğrenci ve stajyerlerin içinde bulunduğu karamsarlığın en büyük sebebi gelecek kaygısı… Yıllık mezun sayıları ile Türkiye’yi bir hukukçu ordusuyla donatan hukuk fakültelerimiz mezunlarını onlara hiçbir gelecek planlaması desteği vermeden serbest piyasaya bırakıveriyor. Tabii ki kimse bu mezunlara […]

Avukatlık yemini ve metni

Avukatlık yemini ve metni

Avukatlık mesleğine kabul edilen avukat adayların mesleğe kabulü, “Avukatlık Ruhsatname”lerinin verilmesiyle hüküm ifade eder. Aday ruhsatını almasıyla birlikte “Avukat” unvanını kullanma hakkını kazanır. Avukatlık ruhsatı ve avukatlık kimliği Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır. Avukatların kimlikleri tüm resmi ve özel kurumlarca kabul edilmesi gereken resmi kimliklerdir. Avukat adayları ruhsatlarını teslim aldıkları sırada, ruhsatlarını […]