Yargıtay: Mobbing uygulayan işyeri, çalışana tazminat öder

mobbingSon zamanlarda çalışma yaşamı terminolojimize giren mobbing ‘i; işyerinde kötü muamele ve psikolojik baskı olarak da tarif edebiliriz. İnsan hakları konusunda ülkemizde gelişen bilinç ile birlikte, kurumsal olmayan işyerlerinde sıklıkla karşılaşılan kötü muamele, artık ülkemizde de tazminat gerektiren bir kusur olarak kabul görmeye başladı. Her ne kadar ülkemizde verilen manevi tazminat kararları, hakimlerin kendi ceplerinden çıkarmışcasına az olsa da, mobbingin artık Yargıtay tarafından tazminata değer bir kusur olarak kabul görmesi, düşünce yapısındaki değişikliğin bir başlangıcı olarak kabul edilebilir.

T.C. YARGITAY
9.Hukuk Dairesi

Esas: 2007/9154
Karar: 2008/13307
Karar Tarihi: 30.05.2008

ÖZET: Davacının nedensiz yere işini yapmamakla suçlanması, yetersiz olarak değerlendirilip aşağılanması, en basit olaylarda dahi yazılı savunma istenerek taciz edilmesi, işten ayrılmaya zorlaması ve duygusal taciz nedeniyle manevi yıpranma için manevi tazminat talep edilmiştir. Davacıya üstleri tarafından kötü muamele yapılıp aşağılanarak psikolojik taciz uygulandığı, verilen haksız disiplin cezalan sonucu TİS’ de yapılan düzenlemeye göre de iş akdinin feshi sonucuna kadar varıldığı dolayısıyla geçimini emeğiyle çalışarak kazanan davacı isçinin maddi ve manevi kayba uğratıldığı kanaatine varılmıştır. Davacının üzüntüsünü bir ölçüde hafifletebilmek amacı ile davacı lehine manevi tazminata hükmedilmiştir.


(818 S. K. m. 49)

Davacı, manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına alınmıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Başbayraktar Taşkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 30.05.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.


Kaynak: Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

Facebook yorumları

adet yorum

Powered by Facebook Comments

Avukat, Arabulucu Şamil Demir (LL.M, MCIArb) 1976 Yılında Ankara’ da doğmuştur. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2011 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk yüksek lisans programından mezun olmuştur. 1998 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 14.11.2013 tarihinden bu yana Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucudur. İngilizce bilmektedir. Evli, bir çocuk babasıdır. Şamil Demir, şu kurumlara üye ve akreditedir: - Ankara Barosu (Sicil No: 13560) Türkiye Barolar Birliği (Sicil No: 43868) - Adalet Bakanlığı HİGM Arabuluculuk Daire Başkanlığı (Sicil No: 0002) - Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği (Başkan) - Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb, Mediator Member: 36195) - International Mediation Institute, Certified Mediator Mediators Beyond - Borders International, Member World Mediation Organization, Fellow

“Yargıtay: Mobbing uygulayan işyeri, çalışana tazminat öder” hakkında 2 yorum var

  1. 2 günlük çalışan 2 gün içinde mobingin 12 maddesinden 10 tanesi ile karşılaşmış ve sebep belirtmeksizin istifa etmişse tazminat isteyemeyecegini soyluyorlar. Mobbingden tazminat alabilmek icin mobbinge katlanmak zorunda olmak nasil bir carpikliktir…

  2. merhaba işyerinde yaşadığım sıkıntılar çok çok fazla ve şuan hangisini anlatacağımı bilmiyorum darp tan tacize ve işyerinden çıkmam için yapılan her türlü entirikalara maruz kaldım darp diyorum fakat raporum yok darp ve sıkıntılarımı gösteren ses kayıtlarım var dava açmak istiyorum fakat sonucunda nasıl sorunlarla karşılaşacağımı bilmiyorum ha birde şuan işyerinden ayrılmış değilim raporluyum pisikiyatriden 20 gün rapor verildi ve depresyon ilaçları ile ayaktayım sebepsiz ağlamalarım kabuslar uykusuzluk ve kendime olan güvenimi yitirdim kamuda değil özel sektörde çalışmaktayım ne yapacağımı bilmiyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir