Kıyı Kanunu ve hazinenin bunu kullanma yolları !

Kıyı Kanunu ve hazinenin bunu kullanma yolları !

Anayasamıza ve Kıyı Kanunumuza göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında ve özel mülkiyete konu olmaz (!). Ne kadar eşitlikçi, kamu yararı için geririlmiş, herkesin kıyılardan eşit yararlanmasını sağlayan bir düzenleme (!). Anayasa ve Kıyı kanununa rağmen, vatandaşımızın nesiller boyu miras yoluyla ve halen herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alım satıma konu olabilen kıyı ve […]

Müvekkillerin aşırı taleplerine dikkat…

Müvekkillerin aşırı taleplerine dikkat…

Ortalama bir vatandaş için avukat, içinde bulunulan zor durumu “çözen” kişidir. İyi avukat çözeceğini kötü avukat çözemeyeceğini söyler. Kimi zamanda avukatlardan iş ile ilgili olarak alınan en iyi vaade göre avukat seçilir ve buna göre beklentilere girilir. Rekabetçi piyasa şartları da avukatları işi alabilme kaygısıyla “aşırı iyimser” öngörülerde bulunmaya ve müşterilerini buna göre yönlendirmeye sevkedebilmektedir. […]

Avukatın haklı ya da haksız azli, azilden sonra avukatın hakları ve Yargıtay kararları

Avukatın haklı ya da haksız azli, azilden sonra avukatın hakları ve Yargıtay kararları

Rekabetçi ekonomik şartların yanında ekonomik kaygılarla uzmanı olunmayan işlerin kabul edilmesi, müvekkillerin aşırı beklentileri ve bilgisizlikleri, yaşanacak türlü anlaşmazlıklar avukatların azil edilme tecrübesini yaşamasına neden olabilmektedir.Azil yarattığı hukuki neticeler açışından oldukça önemlidir. Azlin “haklı” olup olmadığı üzerinde en çok durulması gereken konudur. Çünkü azil ile birlikte bunun haklı bir nedene dayanıp dayanmaması, vekil – müvekkil arasında belirlenmiş ya da belirlenmemiş vekâlet ücretinin durumunu da doğrudan etkileyecektir.

Avukatın haklı azil sebepleri listelenirken Yargıtay’ın yerleşik kabulleri dikkate alınacak ve birçok Yargıtay kararında sayılan sebepler derlenerek avukatın azline denen olacak durumlar aşağıda listelenmiştir.

Avukatın azil sebepleri:

 • Avukatın kusurlu davranışları nedeniyle güven ilişkisini sarsılması
 • Avukatın özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi
 • Sürelere uyulmaması, sürelerin kaçırılması
 • Mazeretsiz duruşmalara girilmemesi
 • Disiplin ve cezai soruşturma gerektiren fiiller
 • Yatırılması gereken masrafları en kısa sürede bildirme yükümlülüğüne aykırı davranış
 • Vekilin vekalet ilişkisi sürerken müvekkili hakkında icra takibine girişmesi
 • Kurum müvekkillerin yasalara uygun yönergelerine uymama
 • Müvekkilin bilgi alma ve hesap isteme hakkının kısıtlanması, yerine getirilmemesi
 • Hasımın da vekili olmak – menfaat çatışmasına neden olmak

Azil ve neticeleri konusunda fikir verebilecek Yargıtay Karar Özetleri: Devamını oku hakkındaAvukatın haklı ya da haksız azli, azilden sonra avukatın hakları ve Yargıtay kararları

Son arama kelimeleri:

 • avukat azletme
 • avukatı azletmek
 • avukatın azli
 • avukat azletme sebepleri
 • avukat azletmek
 • avukatın bilgi verme yükümlülüğü
 • avukat azil sebepleri
 • avukat güven ilşkisi
 • avukat vekalet azil edildi karşı taraftan vekalet ücreti alamazsa